ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ฟังเพลงขณะนั่งสมาธิ

หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง....

++ ฟังเพลงขณะนั่งสมาธิ ++

คำถาม : การฟังเพลงมีผลอย่างไรหรือไม่ต่อการปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาและการท่องหนังสือสอบ ถ้าเลิกฟังไม่ได้ เพราะว่าไม่ต้องการให้ง่วง ?

(เรื่องดีๆ ย้อนหลังที่ www.webkal.org )

คำตอบ : ทำไมจะเลิกไม่ได้ ต้องได้สินะ เราจะดูหนังสือก็ต้องเอาใจจดจ่อที่หนังสือ จะนั่งสมาธิก็ต้องเอาใจจรดที่ศูนย์กลางกาย เที่ยวไปเพาะนิสัยอะไรก็ไม่รู้ ดูหนังสือไป ฟังเพลงไป มันจะได้เรื่องอะไร

การฟังเพลง แน่นอน เป็นปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิ เพราะว่าการฟังเพลงทำให้ใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่ห่างไกลจากมรรคผลนิพพาน มันฟุ้งออกไปนอกตัว ซึ่งโดยเฉพาะเพลงทางโลกที่มีแต่เนื้อหารักๆ ใคร่ๆ ซึ่งเป็นคนละทิศทางกับการทำสมาธิเป็นตรงกันข้ามทีเดียว
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page