ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

เสียงกึกก้อง กังวาล ให้เหล่าเทวดา รับรู้รับทราบ ด้วยความพร้อมเพรียง ดั่งคำว่า

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข

เราจะอยู่ ร่วมกัน ฉันท์พี่น้อง
จะประคอง กันไป ให้ถึงฝัน
เปิดใจกว้าง ว่าอย่างไร ว่าตามกัน
จะสานฝัน มุ่งเน้น ความเป็นทีม
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page