ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

การแก้ไข มาตรา 7

เรื่องสำคัญ สำคัญมากๆ
กรุณาแชร์มากๆคะ
ให้รู้กันทั่วประเทศ
โปรดตั้งสติคนไทยทั้งชาติ
มีคนเตือนไว้ว่า
การที่หนังสือพิมท์ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง line twitter facebook
ลงข่าวการจะบุกจับหลวงพ่อธัมมช
โย อย่างเอิกเกริก เกินเหตุ กระตุ้นประชาชนให้สนใจ แต่ข่าวนี้
เพื่อกลบข่าวไปเสียจากความสนใจ
ของประชาชน( ประชาชนช่างโง่สิ้นดี
ในความคิดของพวกเขา หลอกได้ง่ายๆ)
เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่จะชี้เป็นชี้ตาย
อายุของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
นั่คือการแก้ไข มาตรา 7
โดยกฤษฏีกา เสนอแก้
ที่เดิมบัญญัติไว้ว่า
การแต่งตั้งพระสังฆราช
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น
สังฆราช โดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคม
ขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธ
แก้ไขเป็น
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อ
ผู้ที่เหมาะสมขึ้นเป็นสังฆราช
นั่นเท่ากับว่า นายกเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง
โดยไม่ผ่านมหาเถรสมาคม
อย่างนี้ต่อไป นายกก็เป็นผู้เลือกสังฆราขเอง
จะเอาพระองค์ไหนมาเป็นก็ได่
นั่นคือการเมืองเข้ายุ่งและปกครอง
สงฆ์เต็มที่
ต่อไปใครอยากเป็นสังฆราชก็วี่งเต้น
เอาเงินยัด เอาเส้นสาย เข้าไปหาตำแหน่ง ไม่ต้องมีผลงาน
ไม่ต้องมีอายุพรรษา นิสัยใจคอเป็นอย่างไร ไม่ต้องคำนึงถึง
ต่อไปก็จะมีแต่พระที่แสวงหาผลประโยชน์ พระดีๆก็ไม่มีโอกาศได้เป็น
ได้พระเช่นนี้มา เขาก็จะมาหาเงินๆ รับนิมนต์กิจเพื่อเอาแต่เงินๆ
แต่งตั้งพรรคพวกตัวเองเข้าบริหาร
งานคณะสงฆ์
เกิดความอ่อนแอในการปกครอง
สงฆ์อย่างมาก พระจะทำนอกหลู่นอกทาง
เป็นการเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา
คนจะเบื่อ รำคาญ ดูถูกดูหมิ่นพระพุทธศาสนา
แล้วจะเปลี่ยนศาสนาในที่สุด
พระพุทธศาสนาก็จะถึงจุดจบ
ในประเทศไทยง่ายๆ
นี่อาจจะเป็นแผนร้ายของศาสนาอื่น
ที่อยู่เบื้องหลัง
โดยฉวยโอกาศที่ผู้มีอำนาจของไทยรู้ไม่เท่าทัน ก่อเรื่องธรรมกายขึ้นมา
ศาสนานี้เป็นนายทุนอยู่เบื้อง
หลังหรือไม่ ?????
นี่คือขบวนการล้มพุทธ????
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page