ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

รู้ยัง! ขยายเพดานขั้นภาษี 30-35%


รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่
On Budget ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เรื่องการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ยังคงมีอัตราจัดเก็บ 7 ขั้นบันไดเช่นเดียวกับปัจจุบัน แต่ขยับขั้นอัตราสูงสุดที่จัดเก็บ 35% มาทบทวนอัตราภาษีแต่ละขั้นของเงิน
-เงินได้สุทธิไม่เกิน 1.5 แสนบาทต่อปี ได้รับยกเว้นภาษี
-เงินได้สุทธิตั้งแต่ 1.5 แสนขึ้นไปต่อปี อัตราภาษี 5%
-เงินได้สุทธิตั้งแต่ 3 - 5 แสนบาทต่อปี อัตราภาษี 10%
-เงินได้สุทธิ ตั้งแต่ 5 - 7.5 แสนบาทต่อปี อัตราภาษี 15%
-เงินได้สุทธิตั้งแต่ 7.5 แสนบาท -  1 ล้านบาทต่อปี อัตราภาษี 20%
-เงินได้สุทธิตั้งแต่ 1 - 2 ล้านบาทต่อปี อัตราภาษี 25%
      
มาที่ขั้นอัตราภาษีที่ปรับเพดานรายได้ใหม่ คือ เงินได้สุทธิตั้งแต่ 2 - 5 ล้านบาทต่อปี อัตราภาษี 30% จากเดิม 2 - 4 ล้านบาท และเงินได้สุทธิตั้งแต่ 5 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป อัตราภาษีสูงสุด 35% จากเดิม 4 ล้านบาทขึ้นไป
ทั้งนี้สำหรับโครงสร้างภาษีใหม่ ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป หมายถึง การยื่นแบบภาษีในปี 2561
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page