ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บริษัทจดทะเบียนที่มีชื่อใน panama paper บางส่วนครับ

บริษัทจดทะเบียนที่มีชื่อใน panama paper บางส่วนครับ
ซึ่งผมไม่ได้ต้องการจะสื่ออะไรว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่เอาไว้ถามในทางบริษัทเพื่อความสบายใจ

BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
Thai Filatex Public Company Limited

ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมีมากมาย แต่น่าจะมีผลน้อยกว่าตัวบริษัท พอดีผมดูผ่านๆ อาจจะไม่ครบ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page