ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม แห่งประเทศเวียดนาม

จุดจบของผู้นำเผด็จการ
ที่เบียดเบียน เข่นฆ่าพระสงฆ์และชาวพุทธ
..................................
เรื่องเคยมีมาแล้ว
นั่นคือประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม แห่งประเทศเวียดนาม
-ผู้เคร่งครัดในศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิค
-ผู้วางแผนและออกกฏเกณฑ์ต่างๆให้ชาวเวียดนามที่นับถือศาสนพุทธถึงร้อยละ90 เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์
-ผู้ริดรอนสิทธิของชาวพุทธ เช่นห้ามเข้าวัด ห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา ห้ามออกหนังสือพุทธศาสนา ห้ามพระจัดรายการทางวิทยุ
-ผู้ปราบปราบและเข่นฆ่าพระสงฆ์ นางชี และชาวพุทธอย่างโหดเหี้ยม
-ผู้สั่งทหารให้นำรถพุ่งเข้าหากลุ่มผู้ประท้วง ผลทำให้พระสงฆ์และนางชีที่อยู่แถวหน้าเสียชีวิตทันที่ 70 ศพ ประชาชนอีก 30 ศพ
-ผู้สั่งให้ทหารกวาดกล้าง เผาวัด ทำลายศาสนสถาน ยิงกราดใส่กลุ่มพระและนางชีที่กำลังสวดมนต์และนั่งสมาธิ
-และอีกมายมาย จนนำไปสู่การเผาตัวตายประท้วงของพระรูปหนึ่ง
สุดท้าย เมื่อ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.1963 กลุ่มกองกำลังทหารหัวใจพุทธ นำโดย เซืองวันมิงห์ ทนไม่ไหวกับการใช้ความรุนแรงกับพระสงฆ์และประชาชน จึงได้ทำรัฐประหาร (โง ดินห์ เดียม กับพวก ได้ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม)

*มีบุญได้เป็นถึงผู้นำ แต่ใช้อำนาจในทางที่ผิด
คิดเบียดเบียนและทำลายพระสงฆ์ผู้ไม่มีภัย
ถือเป็นความวิบัติ ฉิบหายอย่างใหญ่หลวง
เพราะหลังจากตายแล้ว ต้องไปชดใช้กรรมในนรกอีกยาวนาน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page