ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อยากถามชาวพุทธว่าสิ่งเหล่านี้ ต้องใช้เงินหรือไม่!!!!

อยากถามชาวพุทธว่าสิ่งเหล่านี้ ต้องใช้เงินหรือไม่!!!!
อิฐ หิน ปูน ทราย ทุกๆอย่างต้องใช้เงินหรือไม่!!!!
พระหลายรูป ในประเทศ ล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สาธารณะกุศล ต่างๆที่ท่านทำ ล้วนแต่ต้องใช้ปัจจัยทั้งนั้นแหละ เราชาวพุทธถวายด้วยใจบริสุทธิ์ พระท่านก็ใช้สอยด้วยความบริสุทธิ์ ชาวพุทธเรายังต้องสงสัยอะไรอีกหรือ!!!! หยุดปากว่าตาขยิบ เสียทีครับชาวพุทธ!!!


Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page