ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สิ่งเล็กน้อย ๔ อย่างที่ไม่ควรดูถูก

สิ่งเล็กน้อย ๔ อย่างที่ไม่ควรดูถูก
๑.งู แม้ตัวเล็ก ก็อาจมีพิษกัดถึงตายได้
๒.ไฟ แม้เพียงไม้ขีดก้านเดียว ก็เผาผลาญให้วอดวายได้
๓.ยุวกษัตริย์ แม้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ก็มีพระราชอำนาจปกครองตัดสินคนทั้งประเทศได้
๔.ภิกษุใหม่หรือสามเณรน้อย แม้บวชเพียงวันเดียว
ก็อาจเป็นพระอริยเจ้า

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page