ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

โอวาทธรรมคำสอน...หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

เวลาสวดมนต์ไหว้พระ อย่าพากันทำเป็นเล่น
เห็นเป็นของสนุกคะนองปาก
ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นของสูงควรค่า ต่อการเคารพอย่างยิ่ง
หากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้ว ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเอง
นักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตำหนิ เทวดาเขาก็พากันตำหนิ
ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆ
ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทหรือสูตรนั้นๆ
มันถึงจะมีอานิสสงส์เกิดขึ้น
การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการทำสมาธิไปในตัว
บางทีข้ออรรถธรรมต่างๆ มันก็ผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มี"

โอวาทธรรมคำสอน...หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page