ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ลงข่าวแบบมั่วๆ
อีกหนึ่งตัวอย่างที่ลงข่าวแบบมั่วๆ

เช็คก่อนแชร์นะ

เดี๋ยวจะได้บาปโดยไม่รูตัว
เพราะทำให้คนเสื่อมศรัทธาจากพระพุทธศาสนา
ทำให้ศาสนาเสื่อมถอย
เพราะศรัทธาคนเกิดขึ้นยาก แต่เสื่อมง่าย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page