ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ขั้นตอนการเขียนบทความแบบเบสิกๆ

บทความแปล ขั้นตอนการเขียนบทความแบบเบสิกๆ
STEP 1: SELECT YOUR TOPIC.
เลือกหัวข้อการเขียน 
หา หัวข้อที่คุณสนใจ และอย่าให้หัวข้อมันกว้างเกินไป เช่น ถ้าคุณต้องการเขียนเกี่ยวกับ การตกแต่งบ้าน ก็ควรจะกำหนดกรอบของบ้านให้ชัดเจนหรือแคบลงไป ว่าบ้านแบบไหน สไตล์ไหน เช่น การตกแต่งบ้านสไตล์คันทรีด้วยงบประมาณไม่เกิน 50000 บาท เป็นต้น ซึ่งจะทำให้หัวข้อหรือ Topic ของคุณแคบขึ้น ง่ายต่อการเขียนและหาข้อมูลประกอบ 

หลังจากนั้นก็ ลงมือเขียนแบบร่างหรือ Draft ซึ่งควรจะรวมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างๆ ที่คุณสามารถคิดออก พยายามทำตัวสบายๆ ไม่วิตกกังวล ปลดปล่อยความคิดและจินตนาการของคุณอย่างเต็มที สนุกกับความรู้ที่คุณมีและคุณต้องการจะแชร์หรือแบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้รับรู้รับทราบ ผ่านเนื้อหาหรือบทความของคุณ คุณก็จะได้แก่นเนื้อหาสาระที่ต้องการจะเขียน และควรจะปล่อยระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง 
STEP 2: ADDRESS YOUR AUDIENCE’S NEEDS.
ระบุความต้องการของคนอ่าน 
สมมุติ ตัวเองว่าเป็นคนอ่าน คุณจะได้รับความรู้หรือสาระ หรือความบันเทิงอะไรจากบทความนี้ เลือก 3 คำ ที่ต้องการสื่อกับคนอ่าน เช่น อาชีพ คนโสด หรือ ข้าราชการ เป็นต้น ตั้งคำถามที่อยากรู้ อาจจะยังไม่รู้คำตอบก็ไม่เป็นไร เราต้องหาคำตอบให้ได้ในขั้นตอนต่อไป 
STEP 3: RESEARCH.
การรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
 • สถิติ
 • คำพูดของคนดัง
 • คำนิยาม
 • ตัวอย่างประกอบ
 • คำกล่าวหรือตัวอย่างเนื้อหาจากคนดัง
 • อ้างอิงข้อมูล

การวิจัย 
ค้น คว้าหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและเรียบเรียงในแฟ้มข้อมูล จะเป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์เอกสาร ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น อย่าลืมแหล่งที่มาของข้อมูล สำหรับการอ้างอิงภายหลังด้วย 
STEP 4: TIGHTEN YOUR DRAFT.
กระชับร่างบทความ 
เอา คนอ่านเป็นศูนย์กลาง แล้วกระชับร่างบทความของคุณให้กระชับขึ้น เสริมด้วยข้อมูลจากการรวบรวม บางครั้งข้อมูลจากการรวบรวมอาจจะส่งผลให้คุณย้อนกลับไปขั้นตอน 1 ใหม่ ก็เป็นได้ 
ทดลองอ่านบทความของคุณด้วยตนเอง และลองดูว่ามันใช้ไ้ด้หรือยัง กว้าง หรือแคบเกินไปหรือเปล่า น่าสนใจหรือเปล่า คลุมเครือ หรือเปล่า เป็นต้น ซึ่งคุณก็ต้องทบทวนและแก้ไขอีกครั้ง ให้บทความมันดีขึ้น ในภาพรวม

STEP 5: MAKE IT SPECIFIC.
ทำให้ตรงวัตถุประสงค์ของเรื่อง 
เช็ค อีกครั้งว่า บทความของคุณ มีเนื้อหาครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทความจริงๆ เช่น วิธีการทำอาหารเย็นด้วยงบจำกัดในวันขึ้นปีใหม่ หรือการเล่นรักบี้ เป็นต้น 
STEP 6: READ, REVISE, REPEAT.
อ่าน บทความให้เพื่อนๆ ของคุณฟัง ดูว่าเขาว่ายังงัยกันบ้าง ลองถามคำถามพวกเขาดู เช่น เข้าใจ ขั้นตอน หรือวิธีการไหม มีขั้นตอนไหนข้ามหรือหายไปหรือเปล่า มีข้อมูลอะไรที่ต้องการเพิ่มไหม ทำตามได้ไหม คำแนะนำอื่นๆ 
รายการตรวจสอบ 
 • มีขั้นตอนและเนื้อหาที่อธิบาย ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถทำตามได้จริง?
 • มีการกำหนดลำดับขั้นตอนสำคัญชัดเจน ?
 • ขั้นตอนเป็นไปตามลำดับ 
 • ใช้คำนำขั้นตอน เช่น ขั้นตอนแรก ขั้นต่อมา ขั้นสุดท้าย เป็นต้น 
 • มีการเตือนข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น?
เรียบ เรียงเนื้อหาใหม่ อ่านออกเสียง ตรวจคำสะกด ถูกผิด หาคนช่วยอ่าน จนคุณมั่นใจและพอใจแล้ว จึงเผยแพร่บทความ หรือเนื้อหาของคุณต่อไป 
http://thaifreewaredownload.blogspot.com/
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an email Print this page