ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

'ทำไมหยุดทำ'

'ทำไมหยุดทำ'
วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถึงโครงการหนึ่งว่า...
"ทำไมหยุดทำไป ๓ วันแล้ว"
สร้างความงุนงงสงสัยให้แก่ข้าราชบริพารว่ามีใครมาฟ้อง...เพราะพระองค์มิได้ เสด็จฯ ออกไปยังพื้นที่โครงการเลย แต่ความจริงก็คือ พระองค์ทรงสังเกตจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายภาพพื้นที่นี้ต่อเนื่องมา ๓ วันแล้ว และพบว่ารถแทรกเตอร์ในภาพมิได้เคลื่อนที่ไปไหนเลย
ผู้ถวายงานท่านหนึ่งเปิดเผยในการบรรยายปาฐกถาว่า....ทุกๆสิบโมงเช้า กรมอุตุนิยมวิทยาจะนำภาพถ่ายดาวเทียมมาถวาย เพราะในหลวงทรงสนพระทัยดูแลทุกข์สุขของเราทุกวัน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page