ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ฟังคำจากพระ กรณีหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม อ้างพระพุทธเจ้าทรงไม่เคยห้ามดู ดวง

พระไทยในสวีเดนขอชี้แจงความจริง กรณีคำพูดของหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ที่เล่าเรื่องพุทธประวัติในรายการต่างคนต่างคิด ตอน คน (ไม่) เชื่อดวง หลังหมอกฤษณ์ระบุพระพุทธเจ้าทรงไม่เคยห้ามดูดวง

กลายเป็นประเด็นใหญ่โตไปแล้ว สำหรับกรณีรายการต่างคนต่างคิด เทป คน (ไม่) เชื่อดวง ที่จับ หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หมอดูชื่อดัง กับคุณบี แอดมินเพจฟักโกสต์ สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย มาถกข้อเท็จจริงในเรื่องการดูดวงและไสยศาสตร์ต่าง ๆ

โดยที่เป็นประเด็น คือตอนหนึ่งที่หมอกฤษณ์อ้างในรายการ โดยเล่าเรื่องพุทธประวัติว่า “เมื่อตอนที่ประชุมสงฆ์ 1,250 รูป พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า ให้พระภิกษุเรียนเกี่ยวกับโหราฯ คือ การดูดวงดาว ทิศทาง เพื่อจะมาประชุมกัน แม้แต่พระอัญญาโกณฑัญญะเอง ก็เป็นนักพยากรณ์ พระพุทธเจ้าเอง ไม่มีบทไหนนะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า การดูดวงเป็นสิ่งต้องห้ามของพระภิกษุสงฆ์"

จากคำพูดดังกล่าว ทำให้พระภิกษุ ปัญญา คุณปฺญโญ หรือ ภันเตมอส ซึ่งเป็นพระไทยที่จำวัดอยู่ ณ ประเทศสวีเดน ออกมาชี้แจงแถลงไขถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเข้าใจผิด
โดยพระภันเตมอส ระบุชัดเจนว่า

“อาตมาในฐานะภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าขอชี้แจง 5 ประเด็น

1. ให้หมอดูกฤษณ์ หาพุทธพจน์มาแสดง ตอนที่ว่า "เมื่อตอนที่ประชุมสงฆ์ 1,250 รูป พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า ให้พระภิกษุเรียนเกี่ยวกับโหราฯ" อาตมายังไม่เคยเจอพุทธพจน์บทนี้

2. ให้หมอดูกฤษณ์ หาพุทธพจน์มาแสดง ตอนที่ว่า "แม้แต่พระอัญญาโกณฑัญญะเอง ก็เป็นนักพยากรณ์" อาตมายังไม่เคยเจอพุทธพจน์บทนี้

3. หมอดูกฤษณ์เข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงถึงหลักการพื้นฐานในพุทธศาสนา หมอดูกฤษณ์แยกไม่ออกว่า พุทธ ต่างจาก พราหมณ์อย่างไร มีคำสอนที่ทรงสั่งห้ามภิกษุดูดวง ทรงเรียกวิชาเหล่านี้ว่า เดรัญฉานวิชา(ติรัจฉานวิชา ) แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า พระพุทธองค์ทรงเว้นขาดการดูดวงแล้วเช่นกัน

4. พระพุทธจ้าทรงห้ามภิกษุเรียนดิรัจฉานวิชา นอกจากวิชาดูดวงแล้ว ยังมีอีกหลายวิชาที่จัดเป็นดิรัจฉานวิชา

5. การแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ พระพุทธเจ้าตรัสว่านี้เป็นการทำให้สงฆ์แตกกัน ถ้าผู้กระทำนั้นเป็นภิกษุ ถือเป็นอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ย่อมตั้งอยู่ในนรกตลอดกัป ถ้าเป็นชาวบ้าน(ฆราวาส) พระพุทธเจ้าให้สงฆ์ห้ามบวช ถ้าบวชแล้วให้สึก ทรงให้สงฆ์ประกาศคว่ำบาตร คือ ไม่ให้สงฆ์ไปข้องเกี่ยวด้วย"

อย่างไรก็ดี หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการชี้แจงดังกล่าว อีกทั้งยังมีการลบคอมเมนท์ที่พระปัญญา คุณปฺญโญ ไปแสดงความคิดเห็นตามข้างต้น ในหน้าเพจของหมอกฤษณ์อีกด้วย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page