ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

รูปพระอรหันต์แหวกท้อง(อก)ของจีน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

รูปพระอรหันต์แหวกท้อง(อก)ของจีน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ตอบ: รูปปั้นพระอรหันต์นามว่า “สวกะ” หรือ “โคภกะ” เป็นหนึ่งในรูปปั้น ๑๘ พระ อรหันต์ที่มีชื่อเสียงของตำนานพุทธศาสนาในจีน โดยวัดจีนส่วนใหญ่ นิยมประดิษฐาน ไว้ในหอพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ปริศนาธรรมแห่งรูปปั้นที่แสดงอาการแหวกท้องนี้ หมายถึง กลางใจของมนุษย์ทุกคน ล้วนมีพระพุทธเจ้า (心中之佛) ตามตำนาน พระอรหันต์องค์นี้กล่าวว่า... เชื่อกันว่าในสมัยราชวงค์ถังราวปี พ.ศ. ๑๒๕๙ ได้มีพระ ภิกษุรูปหนึ่งนามว่า “ซ่านอู่เวย” Shan Wu Wei善無畏尊者 เดินทาง มาถึงเมืองฉางอัน โดยก่อนบวชท่านเป็น มกุฎราชกุมารแห่งแคว้นทางภาคกลางแห่งหนึ่งของอินเดีย ต่อมา ท่านถูกพระอนุชา เตรียมลอบชิงราชสมบัติ แต่ท่านกล่าวกับพระอนุชาว่า “น้องเอย! เจ้าจงมาเป็นพระราชา ส่วนพี่จะออกบวช” แต่พระอนุชาไม่เชื่อท่าน จึงได้แหวกเสื้อ ออกให้ดู ปรากฏว่าพระอนุชามองเห็นในใจท่านมีแต่พระจริงๆ พระอนุชา จึงเชื่อสนิท ใจ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page