ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ผลงานหลวงพ่อธัมมชโย

ผลงานหลวงพ่อธัมมชโย มีมากมายเพื่องานพระพุทธศาสนา และสอนสมาธิทั่วโลก ปัจจัยที่ได้มานำไปสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้
1.ศาสนสถาน เพื่อเป็นที่พัก สถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณกว่า 4,000 รูป และสำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำกว่า 4,000 คน รวมทั้งชาวพุทธจากทั่วโลกที่เดินทางมานั่งสมาธิคราวละ 1 ล้านคน
2.บวชพระแสน บวชสามเณรล้าน เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธ ศาสนา แก้ปัญหาวัดร้าง และคนบวชน้อยลง
3.ส่งเสริมการศึกษาของการคณะสงฆ์ทั้งนักธรรมและบาลี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากจำนวนสอบผ่านมากที่สุดของประเทศติดต่อกันมากว่า 10 ปี และปัจจุบันสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย มีผู้สอบผ่าน ป.ธ.9 รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 รูปแล้ว
4.ด้านเยาวชน ส่งเสริมการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนทางการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า และกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มาเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระคุณพ่อแม่ ทานศีลภาวนา เป็นต้น
5.ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้สนับสนุนพระภิกษุใน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่ปี 12 กว่า 120 ครั้ง โดยถวายสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภค ส่วนหนึ่งได้มาจากการตักบาตรทั่วไทย, ช่วยผู้ประสบภัยพายุนากิสที่เมียนมา, ผู้ประสบแผ่นดินไว้ที่เนปาล, ช่วยผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวทั่วประเทศไทยทุกๆ ปี ฯลฯ
6.เผยแผ่สมาธิในต่างประเทศ โดยพระภิกษุและอาสาสมัคร ที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้วจากประเทศไทย ได้ส่งไปเป็นครูสอนสมาธิทุกทวีป ทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย ปัจจุบันกระจายสอนใน 30 ประเทศ จำนวน 80 วัด-ศูนย์ทั่วโลก
ฯลฯ
นี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ทุ่มเททำงานกว่า 50 ปี ปัจจุบันท่านอายุ 72 ปี ทุกอย่างเพื่องานพระพุทธศาสนา
งานส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น และปัจจัยก็ได้มาจากญาติโยมที่ศรัาธาสนับสนุนบริจาคมา รับมาแล้วก็ไปเอาสร้างสถานที่ สร้างหลักสูตรการอบรม สร้างบุคลากร ทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่องานพระพุทธศาสนาทั้งนั้น
ผู้มีปัญญาพึงตรองตามด้วยเหตุและผลเถิด
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page