ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

แถลงผลการประชุมของมหาเถรสมาคม...

วันที่ 10 ก.พ. 2559 นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุมของมหาเถรสมาคมว่า..เห็นชอบต่อคำชี้แจงของสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ โดยโต้ตอบอธิบายขั้นตอนให้ DSI ฟังตามลำดับคือ...
🌎1. ได้ลำดับเรื่องราวตั้งแต่เกิดเรื่องจนสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย
🌎2. กระบวนการการพิจารณาคดีของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสิ้นสุดตั้งแต่คณะผู้ พิจารณาชั้นต้นไปแล้ว ว่า "ไม่ผิด"โดยการดำเนินการทั้งหมดนั้น คณะสงฆ์ได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2521) ว่าด้วยเรื่องการลงนิคหกรรมไปเรียบร้อยแล้ว
🌎3. เรื่องพระลิขิต ทางมหาเถรฯ ก็ได้สนองตามพระลิขิตอย่างเต็มที่ แต่จะสนองตามพระลิขิต...ที่ขัดแย้งกับกฎหมาย พระวินัย และกฎมหาเถรฯไม่ได้
🌎4.การฟ้องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น ผู้ฟ้องคือ นายสมพร เทพสิทธา ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบทำให้คำร้องไม่สมบูรณ์ ทำให้มีการถอนฟ้อง และไม่มีการอุทธรณ์
🌎5. เมื่อการดำเนินการนิคหกรรมจบคดีไปแล้ว ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งนี้ จึงไม่มีวาระพิจารณาว่า....เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติหรือไม่
🌎6. และทางสำนักพุทธฯ จะส่งคำชี้แจงทั้งหมดไปให้ DSI โดยเร็วที่สุดไม่เกินวันที่ 12 ก.พ.นี้
🌐สรุปข่าวโดย ดาวต่างแดน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page