ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

จากศรัทธาสู่ปฏิมากรรม พระพุทธรูปเล่อชาน พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ใหญ่ที่สุดในโลก

https://titipongpae.files.wordpress.com/2014/09/1398159_533969113361913_1599501639_o.jpg

ภูเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อชาน คือแหล่งมรดกโลกแบบผสม ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
ภูเขาเอ๋อเหมยซานเป็นพุทธสถานที่สำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง ส่วนพระพุทธรูปเล่อชานนั้น เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากสลักอยู่บนผาที่เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1256 (ค.ศ. 713) ถึงแม้จะอยู่กันต่างที่ แต่เขาเอ๋อเหมยซาน และพระพุทธรูปเล่อชานได้รับรวมลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมย์ และพระพุทธรูปเล่อชาน"
http://www.pata.org/wp-content/uploads/2015/01/Leshan-e1420617189934.jpg

พระพุทธรูปเล่อซาน ประดิษฐานอยู่ที่เขาเอ๋อเหมยซาน (หรือที่รู้จักในชื่อ เขาง้อไบ๊ ) บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปคือ แม่น้ำ Qingyi ใน มณฑลเสฉวน(Sichuan) ประเทศจีน
พระพุทธรูปเล่อชาน เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง คือคริสต์ศักราช 700 กว่าปี เริ่มต้นโดยมีพระชื่อไห่ทงเดินทางมาถึงเสฉวน และพบว่าเขาเล่อชานตั้งอยู่บนทางผ่านของแม่น้ำสามสาย จึงมักเกิดอุบัติเหตุเรือล่มทำให้มีผู้คนเสียชีวิตบ่อย ๆ พระไห่ทงจึงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงจุดนี้เพื่อให้พระคุ้มครอง แก่ผู้เดินทาง
ต่อมา มีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาใช้ความพยายาม และใช้เวลาอีก 90 ปี สร้างพระพุทธรูปองค์นี้จนสำเร็จ 
พุทธศาสนิกชนจากท้องที่ต่างๆพากันมานมัสการเพื่อความสงบสุขแห่งจิตใจ
หลวง จีนไฮ่ถัง พูดไว้ว่าหากก่อสร้างพระพุทธรูปนี้สำเร็จ จะควักลูกตาของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าแต่หลวงจีนไฮ่ถังได้มรณภาพลงก่อน ที่การก่อสร้างจะเสร็จ งานก่อสร้างจึงหยุดไปกว่า 70 ปีต่อมาจึงมีขุนนางใหญ่นามว่า เจียตู้ชี๋ (Jiedushi) ได้เข้ามสนับสนุนเรื่องงบประมาณจนก่อสร้างเสร็จ ในปี 803
http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/140206104349-china-more-buddhas---leshan-giant-horizontal-large-gallery.jpg

ขนาดของพระพุทธรูป มีความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 200 เมตร พระเศียรสูงเท่าภูเขา พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำ พระหัตถ์วางบนเข่า พระพักตร์อิ่มเอิบสงบ
http://www.upload.sanookholiday.com/pic/Myoreginal/02041540sanook1308101538700132.jpg

เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัย โบราณ พื้นที่บริเวณนี้จึงมิได้ถูกพัฒนาหรือทำลายแต่อย่างใด ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ดั้งเดิม ดังนั้นมรดกโลกแห่งนี้จึงมิได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แต่เป็นประเภทผสมระหว่างวัฒนธรรม และธรรมชาติแทน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page