ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อุกเขปนียกรรม

อุกเขปนียกรรม ตามพระธรรมวินัย
-----------
บทสวดนี้ เป็นบทสวดที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้สวด
เปลี่ยนคำบาลีเฉพาะ ชื่อของผู้ที่ถูกสวดเท่านั้น
----------------
เนื่องจาก บทสวดนี้ใช้ในสังฆกรรมของหมู่สงฆ์

ผู้ต้องอาบัติ อันเป็นเหตุยกวัตร
ไม่สามารถอยู่ร่วมสังฆกรรมได้
ต้องอยู่นอกหัตถบาส และอยู่นอกเขตสีมา
---------------------
และห้ามผู้ต้องอาบัติ อันเป็นเหตุยกวัตร
เข้าไปเขตสีมาในระหว่างสงฆ์กำลังสวดโดยเด็ดขาด
---------------------
เพราะถ้า คนที่ถูกสวด เดินเข้าเขตสีมา
ในระหว่างที่สวดอยู่
จะทำให้สงฆ์ ต้องสวดใหม่ (เรียกว่า กรรมวิบัติโดยสีมา)
การสวดอุกเขปนียกรรม จึงไม่ต้องทำต่อหน้าตาม สัมมุขาวินัย
---------------
เผยแพร่ บทสวดนี้ให้ เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นHome Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page