ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

แฉหลักฐานชิ้นสำคัญสนับสนุน สมเด็จช่วงเป็นสังฆราช

กรณีสื่อประโคมข่าว เมื่อวันนี้  4 มีนาคม  2016 ว่า
  ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดคำวินิจฉัย เกี่ยวกับ มติ มส. ในการเสนอนาม สมเด็จวัดปากน้ำ  ขึ้นทูลเกล้า ฯ เป็นพระสังฆราชรูปที่ ๒๐ ในลักษณะว่า ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

null
ขอบคุณภาพจาก ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน

 หลัก ฐานระบุชัดเจนว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจรับเรื่องมาวินิจฉัย ไม่มีหน้าแสดงความเห็น ตัดสินเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงคือ มส. ส่วนนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กราบบังคมทูลขอให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  เท่านั้น

คำถาม
-คุณ ไพบูลย์ เป็นผู้ยื่นเรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เมื่อยื่นไปแล้วแทนที่จะอยู่นิ่ง ๆ ปล่อยให้หน่วยราชการเขาดำเนินไปตามปกติ แสดงความบริสุทธิ์ใจตนเอง แต่กลับ ไปยืนแถลงข่าวเรื่องนี้ พร้อม เรียกร้องพฤติกรรมแบบนี้ มันส่อเจตนาที่ไม่สุจริตใจอย่างชัดเจน
-ไม่มีเหตุผลใดๆเลย ที่จะเรียกร้องให้ มส.ประชุมกันใหม่ เรื่องการแต่งตั้งสังฆราช เพราะมติเป็นเอกฉันฑ์  

โปรดช่วยกันแชร์ เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่คนไทย คู่ประเทศไทยสือไป
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page