ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เหตุผลหนึ่งที่ชาวพุทธจำนวนมากรักและเคารพหลวงพ่อธัมมชโยคือ...

หายสงสัยเสียที!!!
เหตุผลหนึ่งที่ชาวพุทธจำนวนมากรักและเคารพหลวงพ่อธัมมชโยคือท่านสร้างคุณความดีไว้มากมายมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากทั่วโลกอาทิเช่น
-ได้รับถวายรางวัลจากองค์การอนามัยโลกจากผลงานการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี(2547)
-ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณจากวุฒิสภาในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ(2548)
-ได้รับถวายรางวัล"มหาตมะคานธีเพื่อสันติภาพ"สำหรับความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาเยาวชน(2548)
-ได้รับการถวายรางวัล"ผู้นำชาวพุทธ"จากองค์กรยุวสงฆ์โลกWBSY
ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลก(2549)
-ได้รับถวายรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อจากประเทศสหรัฐอเมริกา(2550)
-ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ(2551)
-ได้รับถวายรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับ"วัชรเกียรติ" จากคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ(2552)
-ได้รับถวายโล่เกียรติคุณผู้นำในการอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถานจากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน(2556)
-ได้รับถวายโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์ที่ เมตตาส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ธรรมะยังภาคพื้นโอเชียเนีย จนเกิดความตื่นตัวด้านการศึกษาค้นคว้างานวิชาการพระพุทธศาสนา(2557)
-ได้รับถวายรางวัล"ผู้นำพุทธโลก"จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ยพสล)สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา(2557)
-ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระเทพญานมหามุนีฯ"(2554)
-ฯลฯ

นี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่พระเทพญานมหามุนีท่านได้ ทุ่มเทและสร้างแต่คุณความดีเพื่อสังคมส่วนรวมและพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจึง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะมีผู้คนเคารพนับถือมากมายทั่วโลก
ความจริงอีกด้านที่สื่อไม่ได้นำเสนอ...
http://www.dhammakaya.net/…/44-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A7…
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page