ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

พระราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.๑ พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์.

พระราชปณิธาน ร.๑
....ตั้งใจจะอุปถัมภก ขอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี
....พระราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.๑ พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์.

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page