ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เฉลยแล้ว..!! สาเหตุที่วงการสงฆ์วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้

เฉลยแล้ว..!! สาเหตุที่วงการสงฆ์วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้
แชร์..ไปให้สังคมรับรู้ ชาวพุทธจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ของแผนการอันชั่วร้ายนี้ !!..✘✘✘☜
แนวร่วมพระพุทธอิสระ ไพบูลย์ แฉ แผนยึดครอง "สังฆมลฑล"
ข้อมูลเอกสารลับจาก แจ้งวัฒนะโมเดล เพื่อให้อ่านง่าย นำมาพิมพ์ใหม่
แนวร่วมสุวิทย์ แฉ สรุปแผนการณ์ยึดครอง "สังฆมลฑล"
"ธรรมกาย ธัมมชโย ไม่ใช่เป้าใหญ่
แต่สังฆมลฑลและกิจการคณะสงฆ์ต่างหากเล่าที่ฉันมุ่งหวัง"
***** ฉันเตรียม พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับปฏิรูปไว้แล้ว *****

"ท่องให้ขึ้นใจ ไม่สำเร็จไม่ยอม ฉันประกาศยอมตายไปแล้ว ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้มวลชนกดดันให้ถึงที่สุด"
- ต้องผลักดันให้มีคณะกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนา หาทางยุบเลิก มส. พศ.ที่เป็นทายาทอสูรเสียก่อน
- ชี้ข้อบกพร่องของ มส. สมณศักดิ์ การแสวงหาผลประโยชน์จาก มส. โยงเข้ากับธรรมกาย
และธัมมชโย หาแนวร่วมพวกเกลียดธรรมกาย และธัมมชโย
- ต้องตั้งสมัชชาคุณธรรม มาทำหน่าที่แทน มส. และ พศ.
“ฉันขอกลับมาเรื่องแต่งตั้งสมเด็จระสังฆราช องค์ที่ 20”
- ฉันจะไม่ยอมให้มีการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชโดยเด็ดขาด
ไม่เช่นนั้นเราก็จะปฏิรูปไม่สำเร็จ
- ต้องหาทางโยงความสัมพันธ์สมเด็จช่วงกับธรรมกาย และธัมมชโยเกี่ยวกันผลประโยชน์ รถหรู หลวงพ่อสดทองคำ
- ฉันจะตั้งคุณสมบัติผู้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเอง ฉันมีของฉันอยู่ในใจแล้ว
- ฉันไปยื่นคัดค้านสมเด็จช่วงที่คุณปนัดดา อย่างลืมคุณปนัดดาเป็นแนวร่วมของเรานะ
ไปยื่นร้องเรียนธัมมชโยที่ดีเอสไป ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
- ต้องประสานให้คุณไพบูลย์สั่งดีเอสไอได้ ผู้ตรวจการเราก็มีแนวร่วมอยู่แล้วมันง่าย
ต้องให้เขาชี้มูลความผิดธัมมชโยก่อนแล้วมันจะโยงถึงสมเด็จช่วง มส. และพศ.
โดยอ้างพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชต้องยืนกระต่ายขาเดียว
และต้องให้คุณไพบูลย์สั่งดีเอสไอ ชี้มูลปราชิกธัมมชโย และประสานให้ผู้ตรวจการปรับปราชิกธัมมชโย
- ฉันและประธานไพบูลย์ต้องช่วยฉันให้ข่าว โดยอ้างดีเอสไอ และผู้ตรวจการที่ชี้มูลปรับปราชิกธัมมชโยตาม
พระลิขิต หรือพระวินิจฉัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
- บีบให้ มส. พศ. ตัดสินจับธัมมชโย สึกให้ได้ ถ้าไม่ทำก็ร้อง ม.157
แล้วจึงหาทางร้อง มส.หลอกลวงสถาบันเสนอเลื่อนสมณศักดิ์ธัมมชโย อาจถึง ม.112
- ต้องทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นในสังฆณฑล โดยให้ มส.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
- เน้นพระลิขิตสมเด็จพระญาณเป็นหลัก ฉันเตรียม พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับปฏิรูปไว้แล้ว....
---------------------------------------------------
....เห้อ อ่านแล้วนึกถึงพระเทวทัตที่ตะเกียดตะกายทำลายสงฆ์เพื่อหวังปกครองหมู่สงฆ์ สุดท้ายทำไม่สำเร็จ
อยากจะขอขมาพระพุทธเจ้า แต่เสียดายโดนแผ่นดินสูบไปก่อน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page