ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ถ้าปล่อยไปตามแผนของเขา ศาสนาพุทธอาจสูญสิ้นจากประเทศไทย.....

ถ้าปล่อยไปตามแผนของเขา
ศาสนาพุทธอาจสูญสิ้นจากประเทศไทย.....
ตอนนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของ การล้มวัดพระธรรมกาย
ตอนนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องการล้ม
การแต่งตั้งสมเด็ชช่วงเป็นพระสังฆราช แต่เป้าหมาย ของกระบวนการล้มพระพุทธศาสนา

ซึ่งมีการวางแผน แบ่งงานกันทำ
ให้พุทธอิสระ (พระโกงพรรษาทำสงฆ์แตกแยก
ไพบูลย์ นิติตะวัน (สาวกสันติอโศก พระนอกรีต)
นายมโน จอมอกตัญญู ไปวัดไหน ก็ไปอกตัญญูได้ทุกวัด โกหกหลอกลวงได้ตลอด สมกับชื่อ มโน เจิมศักดิ์ นับถือคริสต์
, ศ.ศิวลักษณ์ กระบวนการล้มพุทธ เพื่อให้อีกศาสนาขึ้นมาเป็น ศาสนาประจำชาติ
ล่าสุด กระบวนการนี้ ให้
ดีเอสไอ ส่งเรื่องให้ ปปช
ขี้มูลความผิดให้กับ
กรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหมด พระเถระทั้งหมด
จากวัดปากน้ำ วัดไตรมิตร
วัดเทพศิรินทร์ วัดสุทัศน์
วัดสัมพันธวงศ์ วัดสามพระยา วัดพระราม 9
วัดพิชยญาติ วัดประยูร วัดสระเกศ วัดราชบพิตร
วัดเครือวัลย์ วัดบวร
วัดยานนาวา วัดบูรณสิริ
ถ้าปล่อยไปตามแผนของเขา ปปช.ก็จะชี้มูลว่ามหาเถรสมาคมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มีความผิดมาตรา 157 ต้องยุติการปฏิบัติงาน เขาใช้อำนาจยัดเยียด อ้างใช้กฏหมายของฆราวาสมาใช้กับมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการก้าวก่ายกฏหมายสงฆ์ชัดเจน ซึ่งจะได้ล้มระบบ พระพุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็
ส่งเสริม ศาสนาอื่น เอาเงินภาษีคนทั่วประเทศ เงินภาษีคนพุทธ ไปให้ อบต. ทั่วประเทศ สร้างมัสยิดได้ ให้โควต้าคนอิสลามเข้าเรียนฟรี ทุกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชา และส่งเสริมครูอิสลามมาสอนคนไทยพุทธ
ภัยนี้จึงเป็นชะตากรรมร่วมกันของคนไทยพุทธว่าจะช่วยกัน ปกป้องพระพุทธศาสนาหรือจะปล่อยให้พระพุทธศาสนา ถูกโค่นล่มในยุคนี้
เรามารวมพลัง ร่วมใจ
ปกป้องพระพุทธศาสนา
กันครับ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page