ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

ป้ายกำกับ

ปปง.ชี้ยึดทรัพย์ 'ธรรมกาย' ไม่ได้ เหตุเป็น 'ธรณีสงฆ์'

ปปง. ยอมรับไม่มีอำนาจยึดทรัพย์ของวัดธรรมกายได้ เพราะถือเป็นเขตธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบติดตามธุรกรรมทางการเงิน ที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สั่งจ่ายเช็คให้กับวัดพระธรรมกาย มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท ว่า ในส่วนของ ปปง.ถือว่าการตรวจสอบธุรกรรมเช็คสั่งจ่ายวัดพระธรรมกายเสร็จสิ้นแล้ว พบว่ามีการสั่งจ่ายเช็คโดยนายศุภชัย ออกไปให้กับวัดพระธรรมกายจริงหลายครั้ง โดยเป็นเงินครั้งละกว่า 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดว่า ที่ธรณีสงฆ์ และศาสนสถาน ถือเป็นเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน ทำให้ ปปง.ไม่สามารถยึดทรัพย์ในวัดธรรมกายได้
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page