ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปปง.ชี้ยึดทรัพย์ 'ธรรมกาย' ไม่ได้ เหตุเป็น 'ธรณีสงฆ์'

ปปง. ยอมรับไม่มีอำนาจยึดทรัพย์ของวัดธรรมกายได้ เพราะถือเป็นเขตธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบติดตามธุรกรรมทางการเงิน ที่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สั่งจ่ายเช็คให้กับวัดพระธรรมกาย มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท ว่า ในส่วนของ ปปง.ถือว่าการตรวจสอบธุรกรรมเช็คสั่งจ่ายวัดพระธรรมกายเสร็จสิ้นแล้ว พบว่ามีการสั่งจ่ายเช็คโดยนายศุภชัย ออกไปให้กับวัดพระธรรมกายจริงหลายครั้ง โดยเป็นเงินครั้งละกว่า 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดว่า ที่ธรณีสงฆ์ และศาสนสถาน ถือเป็นเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน ทำให้ ปปง.ไม่สามารถยึดทรัพย์ในวัดธรรมกายได้
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page