ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ตะลึง!!! พบพระปฏิบัติสามารถเหาะเหินได้จริง

ตะลึง!!!
พบพระปฏิบัติสามารถเหาะเหินได้จริง
............................
ผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นฌานแล้ว สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นเหาะหรือหายตัวได้นั้น
ในทางพระพุทธ ศาสนาถือเป็นเรื่องปกติ มีปรากฏในพระไตรปิฏกมากมาย เช่นเรื่องพระปิณโฑลฯเหาะขึ้นไปเอาบาตรไม้จันท์เพื่อคลายความสงสัยของคนใน ยุคนั้น ภายหลังพระองค์ทราบจึงทรงบัญญัติห้ามพระแสดงฤทธิ์ตั้งแต่บัดนั้น เหตุที่พระองค์ไม่ตรัสสรรเสริญ เพราะยังไม่ใช่ทางหลุดพ้น(วิมุตติ) อีกทั้งเป็นห่วงพระสงฆ์ผู้ไม่มีฤทธฺิ์ในอนาคตจะอยู่ยาก เป็นเหตุให้ศาสนาตั้งอยู่ไม่ได้นาน
แต่ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือการเทศสอนให้เกิดปัญญา
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page