ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

วิศวกรชาวฝรั่งเศส เล่าประสบการณ์

วิศวกรชาวฝรั่งเศส เล่าประสบการณ์
นั่งสมาธิเห็นองค์พระธรรมกาย

MR JEAN-CLAUDE sa profession, c'est ingénieur technique. Un jour il a découvert le temple Wat dhammakaya Bordeaux par internet, donc il est venu pratiquer la méditation avec le moine pendant 10 jours de vacances.

Le 4ème jours il a vu des Bouddha dhammakaya images par l'intérieur de son corps, et il continuait à regarder doucement, tranquillement et librement puis il continuait à méditer plus de 90 minutes. Ce n'est pas facile pour arriver à ce point.
Au départ il ne pouvait pas rester méditer aussi longtemps. Il exprime que c'était une bonne expérience et inoubliable pour lui.

----

MR JEAN-CLAUDE, the senior hospital engineer, he discovered Wat Phra Dhammakaya Bordeaux
by the internet and came to practice meditation with the monk during the holidays.

He found himself overwhelmed with true happiness and satisfaction in 90-minute meditation session.
He saw many Dhammakaya Buddha images arising from the center of the body on the fourth day of 10-day
meditation course at Wat Phra Dhammakaya Bordeaux, France.

#dhammakaya #french #meditation #ธรรมกาย #Bordeaux

——

คุณฌอง คล็อด วิศวกรอาวุโสชาวฝรั่งเศสท่านนี้ ได้หาที่ตั้งวัดพระธรรมกาย  เมืองบอร์คโด พบด้วยตนเองทางเว็บไซต์ จึงขอมาเรียนการฝึกสมาธิกับพระอาจารย์ที่วัดเป็นเวลาสิบวันในช่วงหยุดงาน ในวันที่สี่ได้เห็นองค์พระผุดซ้อน ด้วยใจนิ่งๆ ดูไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆ และนั่งนิ่งได้โดยไม่ขยับเป็นเวลากว่า 90 นาที ซึ่งปกติในวันก่อนๆ เวลานั่งนานๆ จะต้องขยับตัวอยู่บ่อยๆ เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจไม่รู้ลืม วีดีโอเล่าประสบการณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส

-----

https://youtu.be/tL5RyWvN0hE

https://www.facebook.com/mwso.mwsociety/posts/1742208232680973
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page