ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ทำไมยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้หญ้าหวานในอาหารออร์แกนิค


ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีการใช้หญ้าหวาน (stevia หรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana) และสารสกัดจากหญ้าหวาน คือ สตีวิออลไกลโคไซด์ (steviol glycosides - E940) เพื่อให้ความหวานแทนน้ำตาลจากอ้อย ในการแปรรูปอาหารหลายอย่าง แม้แต่ในสหภาพยุโรปเอง ก็อนุญาตให้ใช้หญ้าหวาน  เป็นสารปรุงแต่งอาหาร (ให้ความหวาน) ได้ แต่กลับปรากฎว่า สารสกัดจากหญ้าหวานไม่อนุญาตให้ใช้ในการแปรรูปอาหารออร์แกนิค แม้ว่าหญ้าหวานนั้นจะปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองก็ตาม

ที่ เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ที่ผ่านมากระบวนการสกัดสารสตีวิออลไกลโคไซด์นี้ต้องใช้สารกรองเรซิ่นแบบแลก เปลี่ยนอิออน (ion exchange resins) ซึ่งทางสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้กระบวนการแปรรูปนี้ในระบบเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี้ สตีวิออลไกลโคไซด์ยังไม่ได้พิจารณาว่าเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหมทางนวัต กรรม (Novel Foods) ตามระเบียบสหภาพยุโรปหรือไม่ ซึ่งถ้าได้รับการพิจารณาว่าเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม สตีวิออลไกลโคไซด์ก็จะถูกห้ามใช้ในการผลิตอาหารทั้งหมดในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปออร์แกนิคหรืออาหารทั่วไปด้วย

อย่างไรก็ดี มีความพยายามจากผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปเอง โดยเฉพาะจากผู้แปรรูปอาหาร ที่พยายามผลักดันให้สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานในการแปรรูปอา หารออร์แกนิคได้ เพราะกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มปราศจากน้ำตาลแะลมีแค ลอรี่ต่ำ ซึ่งสารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานที่มีคุณสมบัตินี้

สรุป ความจาก "An organic sweetener? : Why stevia is not permitted as an organic sweetner in the EU" จากนิตยสาร The Organic Standards ฉบับ 140 เดือนธันวาคม 2012
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page