ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บาลซิลร่า เอลบิโคฟว่า คาลมิเกีย,สหพันธรัฐรัสเซีย


Я чувствую себя удивительно, как я в сказке, как и я Алиса в стране чудес.
ฉันรู้สึกมหัศจรรย์เหมือนอยู่ในโลกนิทานสเหมือนกับว่าเป็นอลิซอินวันเดอร์แลนด์ (Alice in wonderland) 

Эдесь удивительная природа, а люди также хорошие, добрые и веселые. Все экстраординарны на монастыре Ват Пра Дхаммакайя. Отличная атмосфера для само понимания.
เมื่อครั้งที่ฉันได้มาที่ วัดพระธรรมกาย ที่มีทั้งธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนล้วนน่ารัก จิตใจดี สุภาพอ่อนโยน บรรยากาศที่มีต้นไม้มากมาย มีนกหลากหลายชนิด เป็นบรรยากาศที่สัปปายะ เหมาะการเข้าถึงตัวตนภายใน

Я  делаю медитацию пару раз в день с буддийскими монахами, а даже не мог найти нужные слова, чтобы благодарить. Особенно очень благодарен нашему главному учителю Луанг По, потому что в каждом уроки он меня учится о своих самодисциплиных, смирениях, настойчивостях, внимательности и великодушии. 
 แม้ฉันจะมีโอกาสได้ฝึก สมาธิแค่ สองครั้งใน1วันกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แต่ฉันไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความปลื้มปิติใจที่ได้รับได้เลย โดยเฉพาะคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ทำให้ฉันได้มีเป้าหมายชีวิต ได้ฝึกฝนความอ่อนน้อม ได้รู้จักรักษาใจให้มั่นคง มีจิตใจกว้างขวาง 

Я также поделился опытом со своими друзьями в Калмыкии, о том, чтобы создать глубокий истинный мир и по-прежнему применяюсь эти принципы в своей жизни. 
ฉันยังได้มีโอกาสได้เล่า ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆที่คาลมิเกียฟัง เพราะฉันปรารถนาอยากให้พวกเขาได้รู้ว่าเราสามารถสร้างเข้าถึงสันติสุขภายใน ได้ด้วยตัวของเราเอง 

Это был необычный опыт для моей жизни. Большая спасибо всем людям, которыми разделяют его со мной.
ฉันรู้สึกว่าเป็น ประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปทั้งชีวิต จึงขอขอบพระคุณอย่างสูง กับทุกๆคนที่ช่วยทำให้ฉันได้พบกับความสุขและแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับ ฉัน
Балзилра Ельбикова
บาลซิลร่า เอลบิโคฟว่า
Кальмыкия,Россия Федероция
คาลมิเกีย,สหพันธรัฐรัสเซีย
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page