ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

หุ้น6ประเภทตามหลัก ปีเตอร์ ลินช์

ปีเตอร์ ลินซ์ บอกไว้ว่า นักลงทุนควรรู้ว่า หุ้นกลุ่มไหนที่ควรอยู่ในพอร์ตบ้าง และ ลินซ์บอกไว้่ว่า เขาจัดประเภทบริษัทได้ 6 ประเภทหลักๆด้วยกัน คือ

1. ประเภทอุ้ยอ้าย (Slow growers)
การเติบโตของกำไรจะสุงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเล็กน้อย ประมาณ 2-4% ต่อปี

2. ประเภทแข็งแกร่ง(Stalwarts)
บริษัทที่ดีมีอัตราการเติบโตประมาณ 10-20% ต่อปี

3. ประเภทโตเร็ว (Fast growers)
บริษัทเล็กๆที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากประมาณ 20 -25% ต่อปี

4. ประเภทขึ้นลงตามวัฎจักร (Cyclical)
บริษัทที่กำไรขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ

5. ประเภทเริ่มฟื้นตัว (Turnarounds)
บริษัทที่ประสบปัญหา แต่มีสัญญาณแห่งการฟื้นตัวที่ชัดเจน

6. ประเภท สินทรัพย์แฝง (Asset plays)
บริษัทที่ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีที่เราทราบแต่อีกหลายคนในตลาดยังไม่ทราบ เช่นที่ดินที่มีอยู่อาจมีมูลค่าสูงมาก ในบริษัทประกันภัยที่ตั้งสำรองเงินประกันสูงๆ

โดยพอร์ตของ Fidelity มักจะนิยมหาหุ้นประเภทโตเร็ว (Fast Growers) เพราะหากซื้อที่ราคาที่เหมาะสมอาจทำให้เราได้รับผลตอบแทนสูงถึงสิบเท่าตัว นอกจากนั้นให้มองหาหุ้นประเภทกำลังฟื้นตัว (Turnarounds) และบางครั้งควรเป็นประเภทมีสินทรัพย์แฝง (Asset Plays) ในขณะที่หลีกเเลี่ยงหุ้นประเภท Slow growers และ Cyclical ไว้ก่อน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page