ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

หนึ่งรูปแบบของ Price Pattern ที่เวลาเกิดแล้วจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างมาก นั่นคือ ... "Cup with handle"


หนึ่งรูปแบบของ Price Pattern ที่เวลาเกิดแล้วจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างมาก นั่นคือ ... "Cup with handle"

เป็นรูปแบบต่อเนื่องของขาขึ้น โดยพัฒนาจากรูปแบบ Rounding Bottom มาก่อน (หรือที่ชอบเรียนกัน แอ่งกะทะ อะไรประมาณนี้) โดยมาลักษณะเป็นถ้วย และมาพร้อมกับบริเวณหูของถ้วย ซึ่งเป็นช่วงพักตัวก่อนปรับตัวขึ้นรอบใหญ่

ที่บอกว่ารูปแบบนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างมาก เนื่องจากการวัดเป้าหมายของรูปแบบนี้จะวัดจาก "ความลึก" ของถ้วย ...

ซึ่งปกติทั่วไปรูปแบบนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะฟอร์มตัวได้

เสริม : Perfect pattern ควรจะมีขอบถ้วยที่เท่ากัน ...
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page