ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

แบคทีเรียสายพันธ์ุใหม่ สามารถย่อยสลายพลาสติกได้(New Species of Bacteria Can Eat Plastic)

พบแบคทีเรียสายพันธ์ุใหม่ สามารถช่วยย่อยสลายพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แปลบทความมาจาก Rachel Dicker/ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปได้ว่า

พลาสติกที่ถูกสะสมขึ้นที่ละเล็กทีละน้อย ในภาวะสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นี้ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่น่าเป็นห่วงมาก

การ ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์นี้ โดยได้นำเสนอแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ ที่มีชื่อว่า Ideonella sakaiensis สามารถสร้างกระบวนการย่อยสลาย สารเคมี โพลีอีเทนเทเรฟทาเลท (Polyethylene terephthalate) หรือพีอีที (PET), พลาสติกชนิดที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เป็นพลาสติกที่ที่ใช้กันแพร่หลายในทั่วทุกมุมโลก

พลาสติกย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ไม่ใช่แนวคิดที่นำมาเป็นวิธีทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดการกับพลาสติก, ซึ่งได้อธิบายไว้ในการศึกษาเรื่องนี้, แต่ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถแยกชนิดของแบคทีเรียที่สามารถใช้ อีพีที (PET) มาเป็นแหล่งให้พลังงานและคาร์บอนของตัวมันเองได้

การค้นพบแบคทีเรีย ทำให้พบความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นในการกำจัดพลาสติกที่มีในสิ่งแวดล้อม เราทราบกันว่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยพลาสติกประเภทนี้(PET) ได้คือ เชื้อราพันธุ์ที่หายาก ในขณะที่แบคทีเรียเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าเชื้อราในการทำกระบวนดาร การย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกบรรจุภัณฑ์
พวกเราหวังว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมากำจัดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่ทิ้งแล้วจำนวนมากมายเหล่านี้ได้ในอนาคต
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page