ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

Download MP3 พระไตรปิฎกมหาจุฬาฯ


พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 15
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 16
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 20  (ใหม่)
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 21 (ใหม่)
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 22 (ใหม่)
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 23  (ใหม่)
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 24  (ใหม่)
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 25
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 26
พระไตรปิฎก ฉบับ MP3 เล่ม 27
ปล 1. ขนาดไฟล์ใหญ่มาก แต่ละไฟล์ ประมาณ 1 GB
แนะนำให้ดาวน์โหลดด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
หากโหลดด้วยมือถือ จะใช้เวลานานมาก
ปล 2. เล่มอื่น ๆ ที่เหลือ จะเอามาให้ดาวน์โหลดเรื่อย ๆ
แวะมาดาวน์โหลดเล่มใหม่ ๆ ในครั้งต่อไปนะ :)

ขอขอบคุณ
เสียงอ่านโดย คุณ เพ็ญศรี อินทรทัต
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page