ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ความจริงที่ ดีเอสไอ ต้องทราบ


ความจริงที่ DSI ต้องทราบ พระลิขิตจบแล้ว นิคหกรรมรื้อฟื้นไม่ได้
                  https://youtu.be/HPtCwGKhPaM
ปัจจุบัน DSI ได้มุ่งจุดนี้จี้มหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อกล่าวหา 
หลวงพ่อธัมมชโย  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จากคดียักยอกเงินและที่ดินให้ปาราชิก ซึ่งเรื่องนี้ได้ยุติแล้ว จากข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2559 นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.พศ. กล่าวว่าเรื่องนิคหกรรม
( การลงโทษภิกษุตามธรรมวินัย) เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้จบไปนานแล้ว เรื่องต่างๆ ได้ยุติลงตั้งแต่กระบวนการชั้นต้นในระดับจังหวัด คือเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้นได้พิจารณาคำร้องโดยไม่รับคำร้อง และเสนอคณะกรรมการพิจารณานิคหกรรมระดับจังหวัดก็มีคำสั่งและเหตุผล ไม่รับคำร้อง เรื่องนี้ก็ยุติลง รวมทั้งผู้ร้องไม่อุธรณ์ จึงถือว่าเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้ว
 
        คุณคิดว่า ข่าวนี้พิสูจน์จบสิ้นไปแล้ว แต่..ทำไมมีการนำมาเสนอเรื่องนี้ซ่ำแล้วซ่ำอีก จากกลุ่มคนที่มีประวัติไม่ดี เป็นไปได้ไหมว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีผู้อยู่เบื้องหลัง  มีจุดประสงค์บางอย่าง ที่ไม่ชอบธรรม อาจเป็นภัยต่อชาติ ต่อศาสนาได้ 

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page