ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อำนาจที่แลกมาด้วยบาป

พระเจ้าอชาตศัตรู ปลงพระชนม์พระราชบิดา เพื่อจะได้มีอำนาจเป็นกษัตริย์เสียเอง เพราะรอพระราชบิดาสวรรคตเองไม่ไหว เมื่อเป็นกษัตริย์สมใจอยาก ก็ขยายอาณาจักรจนกว้างขวางใหญ่โต แต่ตายไป ต้องตกนรกอเวจี 

พระเจ้าวิฑูฑภะ ยึดอำนาจจากพระราชบิดา และทิ้งให้พระราชบิดาอยู่นอกพระนครจนสวรรคต เมื่อได้อำนาจสมใจนึกแล้ว ก็คิดแก้แค้นพวกตระกูลศากยะ ที่เคยดูถูกตน จึงนำทัพไปฆ่าล้างโคตรตระกูลศากยะจนหมด แล้วนำทัพกลับ ตกกลางคืนถูกน้ำท่วมตาย ตกนรกอเวจี

พระเจ้าอโศกมหาราช ได้อำนาจจากการปลงพระชนม์พี่น้องจนหมด เมื่อเป็นกษัตริย์ก็สามารถขยายอาณาจักรได้กว้างไกลจนได้รับการขนานนามเป็น มหาราชา แต่โชคดีได้พบพระพุทธศาสนา ได้เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนเจริญสูงสุดในยุคนั้น แต่ตายไป ต้องไปเกิดเป็นงูเหลือม

จากตัวอย่างมหาราชาต่างๆในพระไตรปิฎก จะเห็นได้ว่า อำนาจที่ได้มาด้วยวิถีแห่งบาป แม้จะได้ครองอำนาจนั้นสมปรารถนา แต่สุดท้าย ต้องไปชดใช้กรรมอย่างยาวนานและแสนสาหัสในมหานรกบ้าง เดรัจฉานภูมิบ้าง

คนโง่อาจคิดว่าคุ้มที่จะเสี่ยง แต่คนมีปัญญารู้ชัดว่า มันไม่คุ้มกันเลยกับอำนาจที่แลกมาด้วยบาป
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page