ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ศาตราจารย์คาร์ล กุสตาฟ จุงนักจิตบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิส กล่าว "ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์มากที่สุดที่โลกเคยพบเห็น มา ปรัชญาของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีวิวัฒนาการและกฎแห่งกรรม เหนือชั้นกว่าลัทธิอื่นมากนัก”
ศาตราจารย์คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung; ค.ศ.1875-1961)) เป็นนักจิตบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิส ผู้ก่อตั้งสำนักจิตวิทยาวิเคราะห์ ซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก หากดูจากประวัติของท่านผู้นี้่ เขาเป็นผู้ที่สนใจพุทธศาสนามากกว่าที่เราคิด
เขาไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังอ่านลึกไปหลักฐานในส่วนของคัมภีร์ของทุกศาสนา รวมถึงพระสูตรต่างๆในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรภาษาบาลีจำนวนมากได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมันในยุค นั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อหาวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องทุกข์และปัญหาจิตใจ ที่ตนเองจะนำไปประยุกต์ใช้ในทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ (http://wenshuchan-online.weebly.com/carl-jung--buddhism-par…) ดังนั้น คำพูดที่เขากล่าวยกย่องพระพุทธศาสนานั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยจากความจริง
และสำหรับผู้ที่ถามว่า ข้อความดังกล่าวนั้น คาร์ล จุง กล่าวไว้ในที่ใด ตามข้อมูลที่ได้มาในตอนนี้ พบข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ อ้างอิงโดยนักวิชาการมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า น่าจะเป็นคำพูดที่เขากล่าวจริงๆ มากกว่าที่จะเขียนลงในหนังสือ
แน่นอน หนังสือที่คาร์ล จุงเขียนไว้ที่เชื่อมโยงถึงพุทธศาสนานั้นมีมากมาย แต่เฉพาะข้อความนี้มี ดร. Cassius Pereira หมอชาวศรีลังกาที่มีชื่อเสียง และภายหลังบวชเป็นพระภิกษุชื่อกัสสปเถระ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับคาร์ล จุง ยืนยันว่า เขาให้พูดไว้ล่าสุด ซึ่งคาดว่าเมื่อครั้งเดินทางมาศรีลังกา โดยดร. Cassius Pereira ได้เขียนไว้ในคำนำในหนังสือชื่อ “Guide Through the Abhidhmma” หน้า XIV มีว่า
–––ข้อความ: Professor C.G. Jung, of Zurich, who was in Colombo lately, told us that “as a student of comparative religion he believed that Buddhism was the most perfect religion the world has seen. The philosophy of Buddha, the theory of evolution and the law of kamma, were far superior to any other creed.”
–––แปล: ศาตราจารย์คาร์ล จุง แห่งเมือง Zurich (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ผู้ซึ่งล่าสุดอยู่ที่กรุงโคลัมโบ (ประเทศศรีลังกา) ได้บอกกับพวกเราว่า “ในฐานะเป็นนักศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์มากที่สุดที่โลกเคยพบเห็น มา ปรัชญาของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีวิวัฒนาการและกฎแห่งกรรม เหนือชั้นกว่าลัทธิอื่นมากนัก”
- ข้อความเต็มๆ ที่ศาสตราจารย์คาร์ล จุง กล่าวยกย่องพระพุทธศาสนา และมีนักวิชาการตะวันตกอ้างต่อๆกัน คือ
–––"As a student of comparative religions, I believe that Buddhism is the most perfect one the world has seen. The philosophy of the theory of evolution and the law of karma are for superior to any other creed. It was neither the history of religion nor the study of philosophy that first draw me to the world of Buddhist thought but my professional interest as a doctor. My task was to treat psychic suffering and it was this that impelled me to become acquainted with the views and methods of that great teacher of humanity, whose principal theme was the chain of suffering, old age, sickness and death." (Rodney St.Michael. Illuminati: Healing and Developing the Mind. หน้า 106)
- หนังสือส่วนหนึ่งที่คาร์ล จุง เขียน ซึ่งมีเนื้อหาโยงกับพระพุทธศาสนา ได้แก่
Volume 3 - The Psychogenesis of Mental Disease – Published in England 1960
Volume 6 - Psychological Types – Published in England 1971
Volume 7 - Two Essays on Analytical Psychology – Published in England 1953
Volume 9i - The Archetypes and the Collective Unconscious – Published in England 1959
Volume 9ii – Aion – Researches into the Phenomenology of the Self – Published in England 1959
Volume 11 – Psychology of Religion: West and East – Published England 1969
Volume 12 - Psychology and Alchemy – Published in England 1953
Volume 14 – Mysterium Coniunctionis: An Inquiry into Separation and Synthesis of Psychic opposites in Alchemy – Published in England 1963
Volume 17 - The Development of Personality – Published in England 1954
Volume 18 – The Symbiotic Life – Published England 1954
- สำหรับท่านที่อยากรู้ว่าศาตราจารย์คาร์ล จุง ศึกษาและเข้าใจพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงใดนั้น สามารถอ่านข้อความของเขาในบทนำที่เขาเขียนให้กับ D. T Suzuki ในหนังสือ “An Introduction to Zen Buddhism” หน้า 9-29
http://terebess.hu/…/Suzuki-DT-Introduction-Zen-Buddhism.pdf
✑ เรียบเรียง: ทิพย์ปัญญา 释聖達 @Wat_Benelux
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page