ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ห่วงสงฆ์ไทยน้ำหนักเกิน-โยมถวายแต่ของมัน-หวาน ค่ารักษาพยาบาลพุ่ง

ผลสำรวจเผยพระสงฆ์ในประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาอย่างโรคเบาหวาน ความดันสูง และคอเรสเตอรอลสูง เนื่องจากได้รับบิณฑบาตเป็นของหวานของมันมากเกินไป มีค่ารักษาพยาบาลรวมกันสูงกว่า 300 ล้านบาท จึงมีความพยายามส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้แก่พระสงฆ์โดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


พระสงฆ์ที่ จ.แพร่ ขณะกำลังบิณฑบาต ภาพถ่ายในปี 2549 (ที่มา: Teveprapas/Wikipedia/Public Domain)

18 มี.ค. 2559 สำนักข่าวไทม์รายงานว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่ง หรือราวร้อยละ 48 เสี่ยงต่อการมีภาวะน้ำหนักเกินเนื่องจากการกินมากเกินไปส่งผลต่อความเสี่ยง โรคภัยต่างๆ และจากการสำรวจเมื่อปี 2555 พบว่ามีการใช้จ่ายเพื่อการรักษาพระสงฆ์ในไทยมากกว่า 300 ล้านบาท

สำนักข่าวไทม์รายงานโดยอ้างอิงบางกอกโพสต์ว่าในการสำรวจดังกล่าวพระสงฆ์ ในไทยร้อยละ 10 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 23 มีความดันเลือดสูง และร้อยละ 42 มีระดับคลอเรสเตอรอลสูงเกินไป โดยที่พระสงฆ์ไทยมักจะได้รับถวายภัตตาหารจากญาติโยมทั้งหลายเป็นอาหารที่มี ไขมันและน้ำตาลสูง ซึ่งพระสงฆ์ปฏิเสธจะไม่รับก็ไม่ได้

จงจิตร อังคทะวานิช อาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าปัญหาโรคอ้วนในพระมีสาเหตุมาจากการฉันน้ำหวาน ชาหรือกาแฟสำเร็จรูป ที่มักจะมีน้ำตาลและให้พลังงานสูง รวมถึงอาหารน้ำตาลและไขมันสูงอื่นๆ อย่างแกงเขียวหวาน ทอดมัน ขนมทองหยิบ ฝอยทอง ข้าวต้มมัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับมาจากญาติโยมทั้งหลาย

ทำให้จงจิตรและทางมหาวิทยาลัยเป็นหัวหอกในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ในหมู่พระสงฆ์ อย่างโครงการให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และการส่งเสริมให้จัดหาภัตตาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งประกอบด้วยโปรตีนและใย อาหารแก่พระสงฆ์

เรียบเรียงจาก
Thailand’s Monks Eat Too Much and Are Costing the Country Millions in Health Care, Time, 16-03-2016 http://time.com/4260641/thailand-buddhist-monks-food-obesity/
Almost half monkhood 'overweight' , Bangkok Post, 15-03-2016 http://www.bangkokpost.com/news/general/897276/almost-half-monkhood-overweight
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page