ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ส่งข้อความอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

ในสังคมปัจจุบันที่ เรามีความจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น วิธีที่ง่ายที่สุด สะดวกที่สุดและเร็วที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ โทรศัพท์ที่สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นได้
แม้อุปกรณ์เหล่านี้จะมี ประโยชน์มากก็ตาม แต่ในทางตรงกันข้ามหากเราใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้ ดังนั้นจึงขอนำเสนอกฎหมายเบื้องต้น เพื่อให้เราได้ระมัดระวังในการส่งข้อความดังกล่าว


Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page