ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

อึ้ง ทึ่ง งง ! สิ่งที่เกิดขึ้นเดินสวนทางกับขั้นตอนกระบวนการ
จากบทสัมภาษณ์ของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องกรณีความขัดแย้งของพระสงฆ์ที่เนื่องมาจากการ แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้เกิดความสงบ  ทำให้ผู้เขียนรู้สึก ดีใจลึก ๆ ว่าอย่างน้อยในรัฐบาลเองก็ยังมีผู้ที่เชื่อมั่นว่า เรื่องราวของพระสงฆ์ต้องมีทางออกอย่างแน่นอน ท่านวิษณุยังได้บอกต่อไปอีกว่าหากทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ ปล่อยให้กระบวนการมันเดินของมันไป แล้วมันจะดีเอง จากคำพูดที่ว่า"ปล่อยให้กระบวนการมันเดินของมันไป แล้วมันจะดีเอง"
ทำให้ผู้เขียนต้องกลับมาทบทวนดูหลาย ๆ เหตุการณ์ว่ากระบวนการควรเป็นอย่างไร แล้วทำไมจึงไม่เป็นไปตามกระบวนการ

2. เหตุการณ์สอบเรื่องรถที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จวัดปากน้ำ
          - กระบวนการที่ควรจะเป็น เมื่อ ดีเอสไอ ได้ส่งตัวแทนมาพบสมเด็จวัดปากน้ำ และได้มีการพูดคุยกันกับทนาย ทางทนายได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ทำคำถามเป็นประเด็นมา ขั้นตอนต่อไปก็คือ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ทำคำถามมา เพื่อทางทนายจะได้ตอบเป็นลายลักษณ์ แล้วก็จะดำเนินขั้นตอนต่อไป
          - สิ่งที่เกิดขึ้น รัฐมนตรี ยุติธรรม ควันออกหู ทั้งที่ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้ว เพียงแต่มันไม่เป็นไปตามธงที่ท่านตั้งไว้ เลยออกอาการ ขู่จะออกหมายเรียก หมายจับพระผู้เฒ่าที่เป็นที่เคารพของคณะสงฆ์และคน(ดี)ทั้งแผ่นดิน

3. เหตุการณ์ที่พระไปชุมนุมกันที่พุทธมณฑล
         - กระบวนการที่ควรจะเป็น เมื่อ พระท่านไปรวมตัวกันเพื่อทำการสวดมนต์ อธิษฐานจิต ที่พุทธมณฑล ซึ่งเป็นของฝ่ายศาสนจักร และไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไร ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองด้วย ฝ่ายอาณาจักรไม่ต้องทำอะไรเลย ปล่อยให้พระท่านดำเนินกิจกรรมไปตามปกติ ก็จะมีแต่ภาพที่พระร่วมกันสวดมนต์ ก่อให้เกิดความปีติใจ ชื่นใจ
         - สิ่งที่เกิดขึ้น ฝ่าย อาณาจักรเอารั้วลวดหนามมากั้น เอารถขนาดใหญ่มาขวาง ไม่ให้รถอาหารเข้าไปถวายพระได้ ทั้งที่เป็นเวลาฉันของพระ ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน จึงมีภาพไม่เหมาะสมเกิดขึ้น (แต่สมดังเจตนาของผู้ที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย)

4. เหตุการณ์ที่พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์จะเปิดการแถลงข่าว
       - กระบวนการที่ควรจะเป็น ใน เมื่อท่านต้องการจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นการแถลงในวัด ซึ่งไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครเลย ก็ปล่อยให้ท่านได้ทำหน้าที่ของท่าน ทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
       - สิ่งที่เกิดขึ้น เจ้า หน้าที่หลายนาย ได้เข้าไปจัดการให้เลิกกิจกรรม และมีภาพล้อมหน้าล้อมหลัง ราวท่านเป็นผู้ร้ายสำคัญ ทำให้เกิดความสลดในในหมู่ชาวพุทธที่รักความเป็นธรรมว่าทำไมจึงปฏิบัติต่อพระ ผู้ใหญ่เยี่ยงนั้น 

5. ฝ่ายอาณาจักรได้ขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร
        - กระบวนการที่ควรจะเป็น ทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหว ปล่อยให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามครรลอง
        - สิ่งที่เกิดขึ้น  ฝ่าย ศาสนจักร ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ เดินทางไปปลีกวิเวก แสวงบุญตามจังหวัดต่าง ๆ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง(คงไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล?) เดินหน้าไม่หยุด ทั้งแถลงการณ์ที่หน้ารัฐสภา( ทำเหมือนเป็นตัวแทนรัฐบาล) ทั้งออกข่าวโจมตีวงการสงฆ์รายวัน โดยไม่มีใครห้ามปราม (แถมอำนวยความสะดวกโพรเดียม เครื่องเสียงด้วย?)

เหตุการณ์ที่ยกมานี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงบางประเด็น เท่านั้น เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของประชาชน แต่ความจริงแล้วยังมีเรื่องราวมากมายนักที่เกิดขึ้นแบบ ลับ ลวง พราง สิ่งเหล่านี้นักวิชาการศาสนาหลายท่าน ได้รู้เท่าทัน บางท่านก็ได้ออกมาพูด บางท่านก็ได้แต่ถอนหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่่งเหล่านี้มันเหมือนน้ำท่วมปาก ที่พูดอะไรมากก็ไม่ได้ เพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คอยชักใยอยู่นั้น ไม่ธรรมดา
เป้า ประสงค์ของคนเหล่านี้ ดูเหมือนว่าจะต้องการเล่นงานวัดแห่งหนึ่งกับสมเด็จวัดปากน้ำ โยงไปโยงมาเพื่อไม่ให้ตั้งสมเด็จเป็นสังฆราช แต่ความจริงแล้ว ในวงการศาสนาเขารู้กันทั่วว่า เป้าหมายแท้จริงอยู่ที่การล้มองค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์ ซึ่งได้มีการวางแผนกันมานาน ตั้งแต่การทำลายศรัทธาของประชาชน โดยการนำเสนอข่าวด้านลบของพระสงฆ์ทุกวัน จนกระทั่งประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธา ไม่กราบไหว้พระสงฆ์ เป็นการแยกให้พระโดดเดีี่ยว จากนั้นก็เริ่มทำลายศรัทธาต่อองค์กรปกครองสูงสุด ว่าอุ้มคนนั้นคนนี้ เพื่อให้เห็นว่าต้องมีการปฏิรูปหรือพูดง่าย ๆ คือ ยุบมหาเถรสมาคมนั่นเอง
หาก พิจารณากันให้ดี จะเห็นถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นได้ชัดขึ้น จะค่อย ๆ เผยตัวละครออกมาเรื่อยๆ และคงจะไม่จบง่าย ๆ หากไม่บรรลุผลตามที่เขาต้องการ ณ วันนี้ผู้เขียนก็ได้แต่หวังว่า มโนธรรมและจิตสำนึกด้านดีของบุคคลเหล่านั้น รวมทั้งอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย อานุภาพแห่งปวงเทวาที่ปกปักษ์รักษาแผ่นดินไทย จะได้ดลจิตดลใจให้บุคคลผู้สั่งการได้เกิดสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูก ยุติการกระทำอันเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
มาช่วยกันทำให้กระบวนการ ต่างๆเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ให้สมกับที่บรรพบุรุษของไทยได้คัดแล้ว สรรแล้วว่าเป็นศาสนาของชาติไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นปิ่นของนานาประเทศที่เจริญด้วยคุณธรรมความดีงามกัน เถิดนะครับ
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page