ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

สอนให้ทำบุญ หวังผลตอบแทน

ชัดเจนทำ หวังผล
ผิด !!! สอนให้ทำบุญ หวังผลตอบแทน
อ้าว...แล้วกัน ว่าไปเรื่อยเปื่อย เจ้าของคำถาม เอาแบบนี้นะ...ต่อไปนี้
หายใจ อย่าเอาอ๊อกซิเจน เข้าปอดนะ
หิว ก็อย่ากินข้าว กระหาย ก็อย่าดื่มน้ำนะ
ต่อไปนี้ ทำงานไม่ต้องรับเงินเดือนนะ
รักใครก็ขอให้เขาเกลียด....แบบนี้ดีไหม

ในภพสามนี้ มีแต่เหตุ กับผล เท่านั้น...
ประกอบเหตุเช่นใด ผลย่อมเกิดเช่นนั้น
ทำบุญ ย่อมได้บุญ ทำบาป ย่อมได้บาป
หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
ปลูกกล้วยย่อมได้กล้วย นะ

สัตว์นรก ก็หวังผล ให้ตนเองพ้นทุกข์
เทวดา ก็หวังผล จะอยู่บนสวรรค์นานๆ
พระ ก็หวังผลให้มนุษย์ พ้นทุกข์
มาร ก็หวังผลให้มนุษย์ มีความทุกข์

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ? ว่าทำบุญให้หวังผล
เวรกรรม ไปเอามาจากไหน ?

พระพุทธเจ้า ไม่สอนได้ไง....ชาติแรกก็หวังผลเลย
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง กรรมที่เราทำแล้ว เราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร รูปหนึ่ง แล้วได้ถวายผ้าเก่า เราปรารถนาเป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ในกาลนั้น ผลแห่งกรรม คือการถวายผ้าเก่า ย่อมอำนวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้า“
พุทธาปทาน ชื่อ ปุพพกรรมปิโลติ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 32)[1]

ถวายผ้าเก่า ด้วยนะ นี่ หากพระองค์มาเกิดในปัจจุบัน นี้ คงโดนตำหนิหนักแน่ๆ อะไรกัน ?
ถวายผ้าเก่า ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เลยหรอ ค้ากำไรเกินควรหรือเปล่า...

การสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า อย่าว่าแต่ ถวายผ้าเก่าเลย แม้ต้องสูญเสียอวัยวะ สูญเสียชีวิต โดดหน้าผาให้เสือกิน สละทรัพย์สมบัติ สละลูกเมีย ก็ทำมาแล้วทั้งนั้น เพื่อหวังผลการตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แบบนี้ ทำไม่หวังผล นะ…
คนที่สงสัย ต้องเข้าใจเรื่องเหตุและผล จะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากคำสอนในพระพุทธศาสนา หรือจะเป็นพวกนอกศาสนาทำมาเนียนกล่าวหา เพราะ ศาสดาสร้างให้ทุกอย่าง อยากได้อะไร ก็อ้อนวอนขอๆเอา ไม่ได้ทำด้วยตนเอง ทำให้ ไม่เข้าใจว่า เรื่อง อานิสงส์ผลของการให้ทาน ว่าเป็นเช่นไร (ขออภัยไม่ได้ว่าใครนะ)
ขอ อาจใช่ แต่ไม่เคยทำไว้ จะได้หรือเปล่า
แต่ด้วยอะไรก็ตาม การพูดว่า
”วัดพระธรรมกายสอนผิด สอนให้ทำบุญ หวังผลตอบแทน” แบบนี้

ไม่ใช่ การพูดที่ไม่ได้หวังผลเลย ใช่ไหมจ๊ะ...
ถามนะอย่าโกรธ นะ...

มนวีโร ภิกฺขุ
16 มีนาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

ID : manaweero
FB : สมาคมคนรัก DMC
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page