ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ทำไมสร้างวัดใหญ่ จะไปแข่งกับใคร?

การสร้างวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร
บางคนถามหลวงพ่อว่า สร้างวัดใหญ่ ๆ นี่จะไปแข่งกับเมกกะเหรอ ขอยืนยันด้วยความสุจริตใจว่า ไม่ได้แข่ง  แต่เพราะการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นมันทำตามลำพังไม่ได้ ทุกคนในโลกต้องมีส่วนในการสร้างสันติสุข ต้องช่วยกันทำ  สันติสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้นแก่โลก
นตฺถิ  สนฺติปรํ สุขํ
สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี 
คำว่า “สันติ”  จึงเป็นสิ่งที่ใคร ๆ เขาปรารถนากันทั้งนั้น ทำตามลำพังไม่ได้ ต้องช่วยกันทำทั่วโลก  และต้องจำไว้ว่า สิ่งดี ๆ เริ่มต้นที่หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงนี้ ทำตรงนี้ได้แล้ว เดี๋ยวสันติสุขจะบังเกิดขึ้นทันตาเห็น ก่อนที่เราจะหลับตาลาจากโลกนี้ไป

๑๕  กันยายน พ.. ๒๕๔๗
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page