ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

หลักฐานธรรมกาย‬
##‪#‎ฝากประชาสัมพันธ์และแชร์หลักฐานธรรมกาย‬ เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่หลวงปู่สด จันทสโร หมู่คณะเราปฏิบัติกันอยู่นี้มีจริง ปฏิบัติได้จริง เข้าถึงได้จริง และเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วสั่งสอนให้สาวกปฏิบัติตาม เพื่อทางหลุดพ้นจากกิเลส การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งปวง
1. ธรรมกาย คืออะไรกันแน่ https://youtu.be/7p37sqeWdVA
2. ร่องรอยธรรมกายกลางเมืองกว่างโจว https://youtu.be/klpeZ4JbN8E
3. ธรรมกาย สัจธรรมที่มีอยู่จริง Dhammakaya Truth is Real https://youtu.be/ofonLAozopw
4. หลักฐานการโปรยดอกไม้ ต้อนรับศิษย์พระตถาคตในคัมภัมภีร์พุทธโบราณ https://youtu.be/ZiHkk1o-E4Q
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page