ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ใครถูกทำร้ายกันแน่ พระหรือทหาร

เรา มาดูภาพชัดๆกันว่า ใครถูกทำร้ายกันแน่ ระหว่างพระกับทหาร แต่ที่แน่แน่ตอนนี้พระพุทธศาสนากำลังถูกทำลายจากสื่อบางกลุ่มที่ไร้ซึ่ง จรรยาบรรณ ด้วยการให้ข่าวบิดเบื่อนไปจากความเป็นจริง 

วันจันทร์ที่ 15 กุมพาพันธ์ 2559 พระและญาติโยมหลอมร่วมใจ ร่วมกันไปสวดมนต์ ที่พุทธมณฑนเพื่อสนับสนุนมติมหาเถรสมาคม 
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page