ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เปิดโปงหลักฐานโยมถวายที่ดินหลวงพ่อธัมมชโย

เปิดโปงหลักฐานโยมถวายที่ดินหลวงพ่อธัมมชโย 

เปิดโปงหลักฐานถวายที่ดินแด่หลวงพ่อธัมมชโยเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปรงใส
       หลวงพ่อธัมมชัยโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ไม่ได้โกงที่ดิน โยมตั้งใจถวายที่ดิน แด่หลวงพ่อธัมมชัยโย เพราะมีความเลื่อมใส ศรัทธาในหลวงพ่อธัมมชโย โฉนระบุชัดเจนว่าถวายหลวงพ่อธัมมชัยโย หากโยมถวายวัดพระธรรมกาย ที่ดินก็จะกลายเป็นธรณีสงฆ์ ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้งาน คือ ไม่สามารถใช้สร้างวัดใหม่ขึ้นมาได้ แม้ว่าจะอยู่คนละจังหวัด เพราะจะกลายเป็นวัดซ้อนวัด ถือว่าผิดพระวินัย 
            โยม ได้ยืนยันว่า ได้ถวายที่ดินแด่หลวงพ่อธัมมชัยโยเป็นการส่วนตัว แล้วแต่หลวงพ่อธัมมชัยโยจะนำไปขาย หรือไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้  
      จากนั้นหลวงพ่อธัมมชโยได้ยกที่ดินให้กับวัดพระธรรมกาย เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาต่อไป
                    
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page