ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เปิดโปงแผนการล้มพระพุทธศาสนา ขัดขวางแต่งตั้งพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐พอกันที!!!...พวกคนพาลวางแผนชั่วร้ายทำลายพระศาสนา
ดูถูก ใส่ร้ายพระเถระผู้มีพรรษาและความดีงาม
อย่าคิดว่าเราไม่รู้เบื้องหลัง...!!!
ยังไงธรรมะต้องชนะอธรรม!!!

ผู้มีปัญญาโปรดพิจารณา...
จดหมายจากเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
กรณีแถลงการณ์ของกลุ่ม เครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและเครือข่าย สตรีปกป้องพระพุทธศาสนา ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
            สืบเนื่องมาจากกรณีเครือข่ายองค์กรทั้งสององค์กร (แต่บุคคลหน้าเดิมๆ แปลงร่างมาจากคณะกรรมการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา)ได้ ออกแถลงการณ์ถึงมหาเถรสมาคมให้ชลอการดำเนินการพิจารณาชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระ สังฆราช ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ไว้ก่อน จนกว่าเรื่องคดีความของพระธัมชโยจะได้ข้อยุติ
            ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ คณะผู้ออกแถลงการณ์ในกรณีดังกล่าว เป็นคณะบุคคลเดิมที่แปลงร่างมาจากคณะกรรมการปฎิรูปแนวทางและมาตรการปกป้อง พิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนานั่นเอง
              บุคคลดังกล่าวมีความคิดที่สุดโต่งด้านการเมือง พระพุทธศาสนาและค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทางมิจฉาทิฏฐิ 
               กรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปฎิรูปฯนั้นขัดเจนว่ามองคณะสงฆ์ในแง่ลบ เหยีบย่ำ ท้าทาย ไม่ให้ความเคารพยำเกรงใดๆ
                 วันนี้ชัดเจนว่าคณะบุคคลเดิมออกมาขัดขวางการทำหน้าที่เพื่อบริการกิจการคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม 
                  เริ่มต้นจากการใส่ ข้อกล่าวหาพระมหาเถรผู้ใหญ่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย ไร้ข้อเท็จจริงและสร้างกันขึ้นมาท้ายสุดก็บอกว่ามีมลทินไม่มีความชอบธรรมใน การจะดำรงตำแหน่ง
                  ที่เห็นกันขัดที่สุดในแถลงการณ์ฉบับนี้เช่น ถ้าพวกท่านปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช อย่างบริสุทธิใจ ท่านจะวินิจฉัย พรบ.สงฆ์ในมาตรา 7 แบบข้างๆคูๆเอาสีข้างเข้าถูแบบนี้หรือไม่ ในกรณีใครดำเนินการก่อนระหว่าง มหาเถรสมาคมกับนายกรัฐมนตรี
                  พวกท่านลืม ไม่รู้หรือเจตนาบิดเบือนกันแน่เพราะในคราวที่สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ก็ปฎิบัติโดยเริ่มต้นจากมหาเถรสมาคม ไปถึงรัฐบาลเช่นกัน ถ้า วินิจฉัยแบบแถลงการณ์นี้แสดงว่าขั้นตอนคราวนั้นผิด ใช้ไม่ได้ แล้วจะเป็นอย่างไร จะเป็นอย่างไรช่วยตอบที นี่หรือคือการปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์นั้นของพวกท่านทั้งหลาย แบบนี้ใช่ใหม
                    ในส่วนที่พวกท่านกล่าวหาเรื่อง ปกปิด สนับสนุน พระที่มีความผิดร้ายแรงนั้น หลายอย่าง หลายเรื่องอยู่ที่ขบวนการทางกฎหมายของบ้านเมือง ทำไมไม่อดใจรอในการพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนของกฎหมาย จะมายัดเยียดให้พระมหาเถรรับผิดชอบร่วมอย่างไร หรือจะใช้ทฤษฎีที่ว่า กรรมการบริหารพรรคทำผิดคนเดียว กรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆต้องรับผิดด้วย เลยนำไปสู่การยุบพรรค มันยุติธรรมแล้วหรือ
                    ขณะนี้กำลังมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... และที่ได้ยินเล็ดลอดออกมาค่อนข้างดังว่า ถ้ากรณีบ้านเมืองมีวิกฤติสามารถมีนายกรัฐมนตรีจากคนนอกได้
                    การเตรียมการแบบนี้ เตรียมปูทางให้ใคร ผู้คนย่อมรับรู้ และวิกฤติบ้านเมืองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดขึ้นมาอย่างไร ใครก่อ ใครวางแผน พวกท่านทราบกันดีกว่าใครอื่นทั้งหมด
                     และวิธีแบบนี้ ท่านมายัดเยียดให้กับคณะสงฆ์ สูตรที่ว่าสัทธิวิหาริกทำผิด อุปัชฌาย์ต้องผิดด้วย
                      พระ สงฆ์องค์เจ้าอยู่กันดีๆ สงบสุข พวกท่านก็มาหาเรื่องให้ ใส่ไฟสุมกันเข้าไปเพื่อให้เกิดความเสียหาย อยู่ไม่ได้ และสุดท้ายก็ต้องเดินตามโรดแมปของพวกท่านคือการปฎิรูปคณะสงฆ์ตามแนวทางที่ พวกท่านต้องการ วางแผน วางกลไกในระบบไว้ครบสมบูรณ์เพื่อพวกตัวเอง
                      กรณีพระมหาเถรก็เช่นเดียวกันพวกท่านวางแผน กล่าวหา ชี้นำ ก่อกวน สร้างความเสียหาย โยนของสกปรกใส่ สุดท้ายก็บอกว่ามีมลทิน ไม่สง่างาม
                        และในเรื่องประมุขสงฆ์นี้ปลายทางก็เช่นเดียวกันกับเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก สูตรสำเร็จเดียวกัน คือการเลือกบางรูป บางองค์ ที่พวกท่านชอบ(โดยที่สมเด็จทุกรูปไม่รับรู้ด้วย) ล๊อคสเปคไว้ วางแผนซ่อนเงื่อน เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยชื่อ ต้องเดินหน้าให้เกิดความชอบธรรมก่อน พูดหลักการที่คนปฏิเสธไม่ได้ว่าสมเด็จพระราชาคณะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ยืนหลักการไว้เพราะถ้าเผลอแพลมชื่อออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะเสียการใหญ่
                      ทั้งหลายทั้งปวงนี้คือสูตรสำเร็จของพวกท่าน ท่าน ทำงานการเมืองข้างถนนระดับประเทศจนประสบความสำเร็จมาแล้ว พวกท่านจึงลำพอง ได้ใจและจะกินรวบหมากทุกตัวในกระดานไม่เว้นแม้แต่สังคมสงฆ์
                   วันนี้ พวกท่านจึงอย่าโปรดเอาโมเดลนี้ โมเดลข้างถนนที่สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมมาใช้กับคณะสงฆ์เลย ขณะ นี้พระสงฆ์ วงการสงฆ์และญาติโยมที่อยู่ข้างพระสงฆ์จำนวนมากมายในประเทศนี้เขาอดทน อดกลั้น ยอมให้คนกลุ่มน้อยสำแดงเดช แสดงละครน้ำเน่ากันไป เพราะเขาเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งพวกท่านแสดงกันมากไป เขาเหล่านั้นจะทนกันไม่ไหว เมื่อวันนั้นมาถึงใครจะรับผิดชอบ
                หยุด! หยุดสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์ หยุดใส่ร้ายป้ายสีพระมหาเถรผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์และชาวพุทธเคารพนับถือ หยุดก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของคณะสงฆ์เพื่อผลประโยชน์ของพวกท่าน อย่าทำให้คณะลำบากเดือดร้อน อันนำไปสู่สังฆเภทครั้งใหญ่ในแผ่นดินสยามอีกเลย 
                 หันมาใช้สติกันบ้างเถิด
                      
                        พระเมธีธรรมาจารย์
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

                                  6 มค.59
อย่าคิดว่าเราไม่รู้!!! 
สร้างข่าว และใช้กระแสชั่วๆ
คอมเมนต์ในเพจต่างๆ ในทางร้ายๆ
ทำให้พุทธศาสนิกชนปั่นป่วน
หยุดซะที!!!
#สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
#อายุ ๙๑ ปี
#ไม่เคยว่าร้ายใคร
#ท่านสมควรที่สุดในการดำรงตำแหน่งนี้
#ชาวพุทธร่วมใจปกป้องภัยคนพาล
#แต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐

เพราะท่านคือเพชรแท้...ในธรรม

ใครติด้วยถ้อยคำ..........หยาบไซร้

ขันติสงบนำ.........ยอดแห่ง...สมณะ

คนชั่วกล่าวร้ายให้...พ่ายแพ้ภัยตน
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page