ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ปฏิรูปศาสนา

สมัยพุทธกาล
พระเทวทัต ต้องการปฏิรูปศาสนา พาพระและโยมกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนตนเอง แยกออกจากพุทธองค์ ตั้งเป็นศาสนจักร อาศัยอาณาจักรเป็นเครื่องมือ ล้มรบ. พระเจ้าพิมพิสาร ก่อรัฐประหารโดย พระเจ้าอชาตศัตรู สุดท้าย ได้อำนาจ อชาตศัตรูตาสว่าง หันมาศึกษาธรรมะ แต่เทวทัตยังเหมือนเดิม จนวินาทีสุดท้าย ก่อนตาย
สมัยนี้ มีคนห่มเหลืองคนหนึ่ง ต้องการปฏิรูปศาสนา บอกให้คนของตนเองที่สนับสนุนตนเอง ล้มรบ. ที่มาจากประชาชน เข้ามาอ้างว่า จะปฏิรูป ปรองดอง คืนความสุข ความยุติธรรม ทำเพื่อชาติ สุดท้าย ได้อำนาจแล้ว จะจัดระเบียบ อ้างปฏิรูปชาติ ปฏิรูปศาสนา สุดท้าย ตั้งตนเป็นใหญ่ ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม จะจัดระเบียบโน้นนี้ จากกิเลส ความอาฆาตและกิเลสหนาตัณหา ของตนเอง ก่อนหน้านี้ คนกลุ่มนี้ ไม่เคยแสดงว่า รักศาสนาเลย เอากระแสมาปั้น ให้คนหลงเชื่อ ทำให้เชื่อ (ว่าเป็นอย่างนี้ อย่างนั้น) สุดท้ายแล้ว เทวทัต และสาวก ก็แบ่งภาคมาจุติ ในยุคนี้ บ้านเมืองวุ่นวาย ศาสนาปั่นป่วน เศรษฐกิจแพง ไม่ต่างอะไร กับ พวกสุดโต้ง Isis ไอซิส ตาลอบัน เคร่งศาสนา อุดมการณ์ นำความเดือดร้อนมาสู่สังคม
- นิรนาม -
คำถาม
บุคคลกลุ่มนี้มาปฏิรูปศาสนา หรือว่า ทำสังฆเภท ใกล้เคียงกัน สวรรค์หรือนรก?
คนเหล่านี้สุดโต้ง ไม่ต่างไอสิสเคร่งศาสนา หรือไม่?
การปฏิรูปที่มาจากอำนาจเผด็จการ ศาสนากลับไปวังวนเดิม เหมือน พรบ.สงฆ์ 2505 โดยเผด็จการเช่นกัน?
พวกนี้รู้เรื่องศาสนามากแค่ไหน ยังนอนกกลูกเมีย กิเลสมากมาย อยากได้อำนาจ (มานะ) สุดโต่ง (ทิฏฐิ) ตัณหา (ทะยานอยากมักมาก) เสียสละแค่ไหน?
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page