ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

เขาว่า...วัดพระธรรมกายขายบุญ?

บุญไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย  อยากจะได้ก็ต้องทำเอา
ไม่ใช่ธุรกิจ  ไม่ใช่สินค้า
ไม่ใช่กล้วยทอด ไม่ใช่เต้าฮวย เฉาก๊วย ซีเฉ๊กฉ่าย เกี่ยมฉ่าย
“บุญ” ไม่ใช่สินค้า แต่เป็นเรื่องของจิตใจ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา
มองการณ์ไกลไปในอนาคต
ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า
ชีวิตในวัฏสงสาร ถ้าไม่ทำบุญแล้วน่าสงสาร มันลำเค็ญ
พระพุทธองค์จึงสอนให้ทำบุญเอาไว้
เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ทั้งในมนุษยโลก และในเทวโลก ตลอดจนในสังสารวัฏ
เราจะสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย
หรือสิ่งอะไรที่ดี ๆ เพราะบุญอย่างเดียวเท่านั้น
จะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
เป็นพระอริยบุคคล ก็บุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้น
จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระอริยเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บุญอีกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ซื้อขายบุญไม่มีนะลูกนะ
ได้ยินคำนี้แล้ว อย่าไปท้อใจ อย่าคลางแคลงใจ
เชื่อพระพุทธเจ้า...อย่าเชื่อขี้เมา!
คุณครูไม่ใหญ่
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page