ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

บทเรียนจากพุทธกาล ฟังให้ดี...!!! นี่คือ หนทางสู่อเวจี ขวางพระบิณฑบาต

จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์) 
พบว่า...ผู้ #ต่อต้าน #พิธีตักบาตรที่จังหวัด #ระยอง
ซึ่งมีผู้มาร่วมตักบาตรกว่า 10,000 คน 
แต่มีผู้คัดค้านการตักบาตรเพียง 10 คน ทำให้ข้าพเจ้าอดนึกไม่ได้ว่า 

ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์คล้าย ๆ อย่างนี้
เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน "พระเจ้าสุปปพุทธะ"

พระเจ้าสุปปพุทธะเป็นกษัตริย์โกลิยะวงศ์

เป็นพระราชบิดาของพระเทวทัต 
เมื่อทราบว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบ 
ลงมหาอเวจีนรกก็มิสำนึกในบาปบุญคุณโทษ 
กลับมีจิตอาฆาตพยาบาทพระพุทธองค์ 
เพราะนอกจากจะทำให้พระเทวทัตต้องธรณีสูบ 
พระพุทธองค์ยังทำให้เจ้าหญิงยโสธราธิดา
ของพระเจ้าสุปปพุทธะเป็นหม้าย 

จึงกลั่นแกล้งพุทธองค์...

ด้วยการเกณฑ์อำมาตย์ข้าราชบริพารไปนั่งเสพเมรัยขวางทาง
ที่พระพุทธองค์จะออกบิณฑบาตโปรดเวไนยสัตว์
ซึ่งทางนั้นมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์
จะทรงเสด็จดำเนินไปได้ 

เมื่อเสด็จดำเนินผ่านไม่ได้

เพราะพระเจ้าสุปปพุทธะกับบริวารขวางอยู่วันนั้น 
พระพุทธองค์ทรงอดพระกระยาหาร ๑ วัน 

พระอานนท์จึงทูลถามอยากจะทราบ

โทษของพระเจ้าสุปปพุทธะ 
พระพุทธองค์จึงทรงได้มีพุทธฎีกาตรัสว่า 
“อานันทะ...ดูก่อนอานนท์ 
หลังจากนี้ไปนับได้ ๗ วัน 
พระเจ้าสุปปพุทธะจะลงอเวจีตามเทวทัตไป”

เมื่อบริวารของพระเจ้าสุปปพุทธะลับไปถวายรายงาน 

พระเจ้าสุปปพุทธะก็มีจิตต้องการให้พุทธฎีกา
ของพระพุทธองค์มิเป็นความจริง 
จึงขึ้นประทับ ณ ปราสาท ๗ ชั้น 

แต่ละชั้นมีนายทวารป้องกันแข็งขัน 

ทรงตรัสกับนายทวารที่มีร่างกายกำยำนั้นว่า 
“ ในระหว่าง ๗ วันนี้ ถ้าฉันลงมาละก็ 
พวกเธอจงขัดขวางเอาไว้ไม่มีใครทำโทษ ” 
โดยประกาศต่ออำมาตย์ ข้าราชบริพาร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้

ดังนั้น เพื่อมิให้นายทวารทั้งหลายต้องโทษ

๗ วันนั้นปรากฏว่า ม้าแก้ว ซึ่งเป็นม้าทรงศึก
ที่พระเจ้าสุปปพุทธะโปรดปราน 
อาละวาดกระทืบโรง ร้องเสียงดังมาก 
พระเจ้าสุปปพุทธะเกิดเป็นห่วงม้า 
ด้วยอาการขาดสติจึงทรงลงจากปราสาทชั้น ๗ 
แต่ด้วยวิบากกรรมปรากฏว่านายทวารมิได้ขัดขวาง 
กลับผลักหลังส่งอีกด้วยคิดว่าเลยครบกำหนด ๗ วันแล้ว 
พอพระเจ้าสุปปพุทธะย่างพระบาทเหยียบแผ่นดิน 
ก็ถูกพระธรณีสูบหายไปสู่มหานรกอเวจี 

ตรงตามพุทธะฎีกาที่ตรัสไว้แก่พระอานนท์

ดังนั้นการขวางทางพระไม่ให้บิณฑบาต
คือขัดขวางหนทางพระนิพพาน
ของตนเองและผู้อื่นเป็นกรรมหนัก

Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page