ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

ทำไมจึงตั้งชื่อว่า..วัดพระธรรมกาย?

 คำ ว่า “พระธรรมกาย” เป็นกายตรัสรู้ธรรมภายใน  หมายถึง พระพุทธเจ้าภายในตัวของเรา ที่ใช้คำนี้นำมาประดิษฐานเป็นชื่อของวัด  เป็นชื่อของมูลนิธิ เพราะคำว่า “ธรรมกาย” แม้มีอยู่ในตัว  คนรู้ได้ยาก  แล้วก็เกิดขึ้นได้ยากในโลก  ก็อยากจะคงคำนี้เอาไว้
       ป้าย “วัดพระธรรมกาย”  หลวงพ่อจึงให้ตอกเสาเข็มลึกลงไป ๒๑ เมตร  ความจริงแล้วป้ายไม่ได้หนักอะไร แต่วัตถุประสงค์เพื่อให้คำนี้อยู่นาน ๆ เผื่อโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญพังไปแล้ว  แต่ป้ายยังอยู่ ใครผ่านไปผ่านมา เห็นป้าย “วัดพระธรรมกาย”  จะได้เฉลียวใจว่า    คำนี้มีความสำคัญอย่างไร  จะได้เกิดการศึกษาเรียนรู้ที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
คุณครูไม่ใหญ่
25 มีนาคม พ.ศ. 2547
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page