ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

น่าห่วง ! เด็กไทยแบกกระเป๋าหนักเกินตัวจากการศึกษาพบว่า นักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ต้องแบกกระเป๋าหนักเรียนที่หนักมากจนเกินมาตรฐาน ซึ่งนพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน การบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้ความเห็นว่า การแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากเกินไป จะมีผลกระทบทำให้กระดูกสันหลังโค้ง ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ บางคนเป็นระยะสั้นๆ บางคนเป็นเรื้อรัง ซึ่งในระยะยาวอาจมีผลต่อพัฒนาการด้านความสูงได้ แต่ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญหาสุขภาพย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียน
 นอก จากนี้ต้องให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ และช่วยดูแลน้ำหนักกระเป๋าไม่ให้เกินร้อยละ 15 ของน้ำหนักตัว  โดยชั้น ป. 1-2 แบกไม่เกิน 3 กก. ชั้น ป.3-4 ไม่เกิน 3.5 กก. และชั้น ป.5-6 ไม่เกิน 4 กก. 

จากการวิจัยทั่วโลกกำหนดเกณฑ์น้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่ เหมาะสมเอาไว้คือ ไม่เกินร้อยละ 10-20 ของน้ำหนักตัว เช่น เด็กมีน้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม (กก.) ควรแบกกระเป๋าหนักเรียนหนักไม่เกิน 2-4 กก.เท่านั้น ส่วนประเทศไทยคิดเป็นค่ากลางๆ คือ ไม่เกินร้อยละ 15 ของน้ำหนักตัว

การแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากเกินไป จะทำให้กระดูกสันหลังโค้ง ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ บางคนเป็นระยะสั้นๆ บางคนเป็นเรื้อรัง ซึ่งในระยะยาวอาจมีผลต่อพัฒนาการด้านความสูงได้

นพ.อดิศักดิ์ได้ให้ความเห็นต่อไปว่า จากการหารือร่วมกัน ของคณะกรรมการกิจการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นควรว่าจะต้องเข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋านักเรียนให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากครู ให้พิจารณาจัดตารางเรียนที่เหมาะสม หากอุปกรณ์เยอะ ควรมีระบบจัดเก็บไว้ที่โรงเรียนเช่นเดียวกับในต่างประเทศ 

ตู้เก็บของที่โรงเรียนในต่างประเทศ

ตู้เก็บของที่โรงเรียนในต่างประเทศ


ขณะเดียวกันก็ต้องจัดกระเป๋าให้ถูกวิธี  โดยควรเป็นกระเป๋าสะพายไหล่ทั้ง 2 ข้าง จัดวางสิ่งของให้สมดุล ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
ใน ฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองมีลูกหลาน อย่าได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ อย่าได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย หากสุขภาพมีปัญหาแล้ว จะส่งผลไปถึงพัฒนาการด้านอื่น ๆ เช่น เรื่องของอารมณ์ เรื่องของจิตใจได้ 
ดัง นั้นขอให้ผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ และคอยสังเกตลูกหลานของเราให้ดี เพื่อสร้างเยาวชนของเราให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

Cr. MGR Online  
 27 มีนาคม 2559 15:06 น.
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page