ค้นหาบล็อกนี้

ป้ายกำกับ

มหาสถูปแห่งเกสเรียอีกแห่งที่เป็นหลักฐานเรื่องรูปทรงเจดีย์มหาสถูปแห่งเกสเรีย สถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในสมัยพุทธกาลตรงนี้เป็นที่อยู่ของพวกชาวกาลามโคตรหรือกาลามชน อยู่ในแคว้นโกศล
เป็นหมู่บ้านทางผ่านระหว่างเมือง พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จผ่านมาที่เกสปุตตนิคมและได้ทรงแสดงกาลามสูตร หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า เกสปุตตสูตร แก่กลุ่มคนเหล่านี้จนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
Home Page 7meditation Bookmarks Facebook Twitter Google + YouTube Mobile Radio RSS About Support Send me an  email Print this page